به تارنمای مشی توده یی خوش آمدید

lead_960 0

” استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان”، مبین ژرفای شکست استراتیژیک و بنبست همه جانبه ء امپریالیسم امریکا است!

    ” استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان”، مبین ژرفای شکست استراتیژیک و بنبست همه جانبه ء امپریالیسم امریکا است! سندی از سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)   this is default footer data

IMG_20170609_020027 0

سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) از سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود

سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) از سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود   سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) همانند سالیان پار به تاریخ هجدهم جوزا در داخل کشور  محفل یادبود از سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی برگزار نمود. هجدهم جوزای امسال (۱۳۹۶) برابر است با سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق...

poster-communism-02-3-8c993 0

Joint declaration : Learning from Lenin Guiding Thought

Joint declaration : Learning from Lenin Guiding Thought Next year, all the genuine revolutionaries in the world shall hail the October Revolution, the seizure of power in Russia in 1917. With the great Lenin at the head of the “Bolsheviks” forming the majority of the Russian Social Democratic Labour Party, the revolutionaries were able to overthrow the reactionary state and establish...

silay_hillary_bon_2 0

حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر

سند به فارمت “پی.دی.اف” حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر سند به فارمت “ورد” حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر this is default footer data

1805 0

OWA (MLM-pM), MLM Center (B), CPF(mlm) – Nepal: ten years after the capitulation

Ten years ago, on November 21, 2006, the World Revolution knew a setback with the capitulation of the Communist Party of Nepal (Maoist), which ceased its People’s War to accept a “comprehensive Peace Agreement” with the government. At the time of the capitulation, the People’s War in Nepal began indeed to be world known. It controlled up to 80 percent...

IMG_20170609_020020 0

رفیق مجید کلکانی، ستارۀ سرخی است که درآسمان انقلاب رهایی بخش خلقهای ستمدیده کشور ما جاودانه می درخشد

متن سخنرانی رفیق (عمار) از اعضای کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) به مناسبت  ۳۷ مین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی که در محفل یاد بود از ۳۷ مین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی -محفلی که بوسیله سازمان کارگران افغانستان در داخل کشور برگزار گردیده بود-ارائه گردید  رفیق مجید کلکانی، ستارۀ سرخی است که درآسمان انقلاب رهایی بخش...

33 0

در دفاع از تظاهرات دادخواهانه ء پنجصد کارگر برکنار شده ء معادن زغال سنگ بغلان!

رژیم پوشالی کرزی با واگذار کردن “مقدرات” معادن زغال سنگ بغلان به دست گرگهای سکتور خصوصی، سنگ بنای یک خیانت ملی دیگر را گذاشته بود. رژیم پوشالی شاه شجاع چهارم، ادامه ء همان خیانتکاری ها، و نماد رسیدن کارد استثمار وحشیانه به استخوان توده های فقیر و مستمندانی است که جزء نیروی کار خویش، چیزی برای فروش ندارند تا لقمه...

a3 0

بیکرانه مجید !

از سپیدار تا سپیده اگر ژرف بینی همه ترانهء اوست هر کجا آتشی ست گرمی بخش شاخ و برگش همه زبانهء اوست   باز دریا به لب کلام مجید میخروشد، عیار وار، بلند می سراید: خهی نبرده سوار با سردار سوگوار بلند!   نازم آن سرفراز کوخ نشین که سر کاخ را نگون می خواست مرگ بر ارگ و شه...

a5 0

متن سخنان رفیق “محفوظ” در همایش به مناسبت هجدهم جوزای 1395 خورشیدی، سی و ششمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی

باند خلق و پرچم این ددان بی خرد که افسار شان در دست سوسیال امپریالیسم روس اشغالگر بود ،در هجدهم جوزای 1359 مجید کلکانی رهبر سازمان آزادیبخش مردم افغانستان را شهید کردند.این خفاشان مزدور روس فکرکردند که با آتش گشودن به خورشید میتوانند او را نابود کنند.غافل از آنکه خورشید نمی میرد .رفیق مجید یک انسان عادی ومعمولی نبود که...

a4 0

متن سخنان رفیق “عمار”- مجید آموزگار بزرگ آزادی

امروز،سی وششمین بهار بی گل سرخ را به سوگ نشسته ایم.سی وشش بهار قبل از امروز درهجدهم جوزای سال 1359ه ،ش ،پیش قراولان استعمار روسی باند وطن فروش (خلق وپرچم )که از سال ها قبل، قلاده بردگی سوسیال امپریالیسم روس را با خفت تمام پذیرفته بودند،  ددمنشانه و بی مهابا مجید کلکانی ،رهبر سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) ورهبر جبهه...

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) از سی و ششمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یاد بود در داخل کشور برگزار نمود. 0

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) از سی و ششمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یاد بود در داخل کشور برگزار نمود.

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) باری دیگر، در شرایط سیطره کامل اختناق و در وضعیتی که خصم تا دندان مسلح آنی از سرکوب انقلابیون غافل نیست، با افتخار و سربلندی، بار دیگر موفق به تدویر محفل وزین یاد بود از شهادت رفیق مجید کلکانی گردید. هجدهم جوزای امسال، مصادف است با سی وششمین سالروز شهادت رفیق مجید. تجلیل از خون سترگ...

staline-1mai_eng-e124d 0

OWA (MLM-pM), MLM Center (B), CPF(mlm) : First of May 2016 Maoist Joint Declaration

Uphold the flag of New Democracy and Socialism ! Nothing can stop the movement of matter, the movement of change. And the task is to make this change real, developing itself correctly, to establish a better world, a pacified and unified humankind, a more developed society where culture, arts, science and ecology govern everyday life. A society where robots help us...

a23 0

کارگران افغانستان، پیام (اول می) را دریابید!

  (اول می) هر سال، یکبار دیگر همبستگی مبارزاتی کارگران سراسر جهان را تصویر میکند. شعار کمونیستی (کارگران سراسر جهان، متحد شوید)، با جشن اول می در سراسر جهان می درخشد، و می برازد! اما، بیایید تمام روز های سال را، تمام سال ها را، به هژمونی زحمتکشان و حاکمیت رنجبران زیر رهبری پرولتاریای سوسیالیست مبدل سازیم. بیایید با سوسیالیسم،...

SSS 0

The Imperialist Capitalism is in Crisis – Long Live Socialism and Communism !

To the communists of all countries in this International Day of the Working Class. The Imperialist Capitalism is in Crisis – Long Live Socialism and Communism! On this First of May, millions of proletarians of all countries on the five continents, without discrimination of nationality, origin, political filiation, beliefs, sex and language, raise the red flags of fraternity, international solidarity...

prachanda 0

Prachanda, follower of modern revisionism (2006)

At the occasion of the 10th birthday of People’s War initiation in Nepal, Prachanda granted an interview to the reactionary newspaper “The Hindu”, which published it on February 10. Prachanda explains there at length the new positions of the CP of Nepal (Maoist), which go against Marxism-Leninism-Maoism, as Prachanda himself recognizes : “We feel we have contributed to the ideological...

Cabezote 0

OPONER LA GUERRA POPULAR A LA GUERRA IMPERIALISTA Y A LOS ATAQUES TERRORISTAS

26 de Marzo 2016 • e-mail: red_com_mlm@yahoo.com www.revolucionobrera.com • blogrevolucionobrera.blogspot.com OPONER LA GUERRA POPULAR A LA GUERRA IMPERIALISTA YA LOS ATAQUES TERRORISTAS El atentado terrorista del llamado Estado Islámico -ISIS- en Bruselas, cobró la vida de más de 30 personas y dejó cerca de 300 heridos. Los medios de comunicación se saciaron mostrando escenas desgarradoras contribuyendo, sobre todo, a sembrar...

rast 0

درود به زنجیر شکن

من ای شاهین آزاده که پرواز فلکسای تو نیرنگ کهن بشکست میدانم: که برق خشم دشمن سوز خلق آخر همی سوزد – درین پیکار دورانساز هستی بخش – بنای هستی این لاشخواران فسونگر را     *    *    * من ای دخت دلیر و قهرمان خلق میدانم که زنجیر اسیران ستم مردانه بشکستی و با آهنگ “رقص آتش “ اندر...

d_sarmad 0

نــغـــمـــۀ جــاویـــد

مگو این دخمه تاریک است مخوانش دخمۀ نمناک و تنگ و شبه گورستان و منگر خیره سوی درب پولادین او ولی بشکن بچشم باطنت این آهنین قفلش              وبکشا بال و پر شاهین صفت زین لانه بیرون شو زمرز کرگسان  بگذر و سوی توده بشتاب نگاه آتشین از فراز کوهسارانت  بسوی مردمت افگن وبنگر عشقبازان وطن را گرم در پیکار که...

rastakhez 0

نشاط جوانی

   در پیچ و تاب طرۀ خوبان سیمتن در ژرفنای جام وندر طنین خندۀ بی باک دختران هنگامۀ نشاط جوانی نهفته است. * * * اما دریغ و درد که این خنده های مست آوازۀ سرور افسانۀ نشاط از کید روبهان ستم پیشۀ زبون در شامگاه تیرۀ افسون ناکسان اندر گلوی دختر دهقان فسرده است. * * * اما دریغ...

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست