Category: تازه ها

تازه ها

20160102_034327 0

شعری به مناسبت بزرگداشت از سی و هشتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی

  شعری تقدیم به محفل بزرگداشت از سی و هشتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی شاعر: نبرده دکلماتور در محفل بزرگداشت: رفیق ا.بهار   گوهر آزاده گی   دوران نوین، شعله ِ  چشمان مجید است! آینده درخشنده ز ایمان  مجید است!   اهریمن سرمایه که سلطان غروب است در رزم هراسان ز خراسان مجید است!   مو بر تن هر...

lead_960 0

” استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان”، مبین ژرفای شکست استراتیژیک و بنبست همه جانبه ء امپریالیسم امریکا است!

    ” استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان”، مبین ژرفای شکست استراتیژیک و بنبست همه جانبه ء امپریالیسم امریکا است! سندی از سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)   this is default footer data

1805 0

OWA (MLM-pM), MLM Center (B), CPF(mlm) – Nepal: ten years after the capitulation

Ten years ago, on November 21, 2006, the World Revolution knew a setback with the capitulation of the Communist Party of Nepal (Maoist), which ceased its People’s War to accept a “comprehensive Peace Agreement” with the government. At the time of the capitulation, the People’s War in Nepal began indeed to be world known. It controlled up to 80 percent...

IMG_20170609_020020 0

رفیق مجید کلکانی، ستارۀ سرخی است که درآسمان انقلاب رهایی بخش خلقهای ستمدیده کشور ما جاودانه می درخشد

متن سخنرانی رفیق (عمار) از اعضای کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) به مناسبت  ۳۷ مین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی که در محفل یاد بود از ۳۷ مین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی -محفلی که بوسیله سازمان کارگران افغانستان در داخل کشور برگزار گردیده بود-ارائه گردید  رفیق مجید کلکانی، ستارۀ سرخی است که درآسمان انقلاب رهایی بخش...

IMG_20170609_020027 0

سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) از سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود

سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) از سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود   سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) همانند سالیان پار به تاریخ هجدهم جوزا در داخل کشور  محفل یادبود از سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی برگزار نمود. هجدهم جوزای امسال (۱۳۹۶) برابر است با سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق...

poster-communism-02-3-8c993 0

Joint declaration : Learning from Lenin Guiding Thought

Joint declaration : Learning from Lenin Guiding Thought Next year, all the genuine revolutionaries in the world shall hail the October Revolution, the seizure of power in Russia in 1917. With the great Lenin at the head of the “Bolsheviks” forming the majority of the Russian Social Democratic Labour Party, the revolutionaries were able to overthrow the reactionary state and establish...

33 0

در دفاع از تظاهرات دادخواهانه ء پنجصد کارگر برکنار شده ء معادن زغال سنگ بغلان!

رژیم پوشالی کرزی با واگذار کردن “مقدرات” معادن زغال سنگ بغلان به دست گرگهای سکتور خصوصی، سنگ بنای یک خیانت ملی دیگر را گذاشته بود. رژیم پوشالی شاه شجاع چهارم، ادامه ء همان خیانتکاری ها، و نماد رسیدن کارد استثمار وحشیانه به استخوان توده های فقیر و مستمندانی است که جزء نیروی کار خویش، چیزی برای فروش ندارند تا لقمه...

a3 0

بیکرانه مجید !

از سپیدار تا سپیده اگر ژرف بینی همه ترانهء اوست هر کجا آتشی ست گرمی بخش شاخ و برگش همه زبانهء اوست   باز دریا به لب کلام مجید میخروشد، عیار وار، بلند می سراید: خهی نبرده سوار با سردار سوگوار بلند!   نازم آن سرفراز کوخ نشین که سر کاخ را نگون می خواست مرگ بر ارگ و شه...

a5 0

متن سخنان رفیق “محفوظ” در همایش به مناسبت هجدهم جوزای 1395 خورشیدی، سی و ششمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی

باند خلق و پرچم این ددان بی خرد که افسار شان در دست سوسیال امپریالیسم روس اشغالگر بود ،در هجدهم جوزای 1359 مجید کلکانی رهبر سازمان آزادیبخش مردم افغانستان را شهید کردند.این خفاشان مزدور روس فکرکردند که با آتش گشودن به خورشید میتوانند او را نابود کنند.غافل از آنکه خورشید نمی میرد .رفیق مجید یک انسان عادی ومعمولی نبود که...

a4 0

متن سخنان رفیق “عمار”- مجید آموزگار بزرگ آزادی

امروز،سی وششمین بهار بی گل سرخ را به سوگ نشسته ایم.سی وشش بهار قبل از امروز درهجدهم جوزای سال 1359ه ،ش ،پیش قراولان استعمار روسی باند وطن فروش (خلق وپرچم )که از سال ها قبل، قلاده بردگی سوسیال امپریالیسم روس را با خفت تمام پذیرفته بودند،  ددمنشانه و بی مهابا مجید کلکانی ،رهبر سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) ورهبر جبهه...

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) از سی و ششمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یاد بود در داخل کشور برگزار نمود. 0

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) از سی و ششمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یاد بود در داخل کشور برگزار نمود.

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) باری دیگر، در شرایط سیطره کامل اختناق و در وضعیتی که خصم تا دندان مسلح آنی از سرکوب انقلابیون غافل نیست، با افتخار و سربلندی، بار دیگر موفق به تدویر محفل وزین یاد بود از شهادت رفیق مجید کلکانی گردید. هجدهم جوزای امسال، مصادف است با سی وششمین سالروز شهادت رفیق مجید. تجلیل از خون سترگ...

staline-1mai_eng-e124d 0

OWA (MLM-pM), MLM Center (B), CPF(mlm) : First of May 2016 Maoist Joint Declaration

Uphold the flag of New Democracy and Socialism ! Nothing can stop the movement of matter, the movement of change. And the task is to make this change real, developing itself correctly, to establish a better world, a pacified and unified humankind, a more developed society where culture, arts, science and ecology govern everyday life. A society where robots help us...

silay_hillary_bon_2 0

حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر

سند به فارمت “پی.دی.اف” حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر سند به فارمت “ورد” حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر this is default footer data

نوشته: رفیق عمار 0

افغانستان از همه مهمترضرورت به رهبران انقلابی و وطن پرست دارد

خلق آزادیخواه و وطن پرست ما برای رسیدن به آزادی وخواسته های دیگر شان درکنار سایر لازمه ها ،نیاز به رهبران انقلابی،آزادیخواه ووطن پرست دارند.هرگاهی که چنین شرایط برای شان مساعد گردیده زنجیر اسارت استعمار را به سادگی گسسته اند. روزبیست وهشتم اسد ،روز استرداد استقال کشور ما از چنگال بریتانیا، نمود ومظهراین حقیقت در تاریخ آزادی خواهی کشور ماست...

حرکت بیان زندگیست 0

حرکت بیان زندگیست

آنچه در زیر میخوانید، متن سخنرانی یک تن از رفقای مهمان (خارج از تشکیلات سازمان کارگران افغانستان) در محفل به مناسبت 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی میباشد. رفیق مذکور متن زیر را در محفلی که سازمان ما به مناسبت 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی برگزار نموده بود،‌ ارائه نمود.                           حرکت بیان زندگیست زندگی در حرکت...

رفیق مجید کلکانی، بر تارک آینده می درخشد! 0

رفیق مجید کلکانی، بر تارک آینده می درخشد!

آنچه در زیر میخوانید سند پایه به مناسبت هجدهم جوزای 1394 یعنی 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی میباشد. این سند پایه ء سازمان کارگران افغانستان برای این مناسبت،‌توسط یکتن از رفقای کمیته مرکزی سازمان، در محفلی که بوسیله سازمان ما، به مناسبت 35 سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی برگزار گردیده بود،‌توسط یکتن از رفقای کمیته مرکزی سازمان به...

بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی رهبر وبنیان گزار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) وجبهه متحد ملی. 0

بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی رهبر وبنیان گزار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) وجبهه متحد ملی.

آنچه در زیر میخوانید متن سخنرانی رفیق (هادی) عضو کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) میباشد که رفیق (هادی) آنرا  در محفل ۱۸ جوزای ۱۳۹۴ خورشیدی به مناسبت ۳۵ مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی آنرا به ارائه نموده اند. بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی رهبر وبنیان گزار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) وجبهه متحد...

...مگر که باز مجید 0

…مگر که باز مجید

قسم به باور سرخ شفق، قسم به طلوع قسم به جنگل انبوه یاد های سبز قسم به شعله جاوید راه یاری ها قسم به پویه باران به ناخدای سبز که در زمین و زمان چون مجید رزم آور ندید و باز نبیند مگر که باز مجید مگو مجید پیامیست محو و سربسته که برمن و تو گشودست گنج راز مجید!...

نور مجید 0

نور مجید

    آزادگی چکامه ء عرش مجید ماست شعر شفق تلاوت نام شهید ماست   جایی است، چی گوارا، جایی دگر مجید در کثرت است وحدت و صبح امید ماست   از میله ء‌تفنگ سحرگستران داد سربرکشیده مجد که نامش نوید ماست   ماییم و رزم سرخ و تلالوی لاله ها آلاله خون ماست که رنگ نشید ماست   ما...

سازمان کارگران افغانستان از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود برگزار نمود 0

سازمان کارگران افغانستان از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود

امروز هجدهم جوزای 1394 خورشیدی از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی بوسیله دژخیمان مزدور سوسیال-امپریالیسم روس،  محفل یادبود بوسیله سازمان کارگران افغانستان و برخی از رفقای خارج تشکیلات که به این محفل دعوت شده بودند، برگزار گردید. از هجدهم جوزا سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی هر سال محافل یاد بود بوسیله دوستداران و راهیان راه مجید و حتی...

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست