Category: اسناد سازمان کارگران افغانستان

در این بخش, اسناد سازمان کارگران افغانستان را مطالعه می فرمایید. اسناد منتشره در این بخش, تنها شماری از اسناد این سازمان, عمدتا اسناد سالهای اخیر را در بر میگیرد. برای مطالعه اسناد سابقه, به وبسایت سابقه سازمان مراجعه کنید. به تدریج اسناد قدیمی در این بخش گنجانیده خواهد شد

lead_960 0

” استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان”، مبین ژرفای شکست استراتیژیک و بنبست همه جانبه ء امپریالیسم امریکا است!

    ” استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان”، مبین ژرفای شکست استراتیژیک و بنبست همه جانبه ء امپریالیسم امریکا است! سندی از سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)   this is default footer data

1805 0

OWA (MLM-pM), MLM Center (B), CPF(mlm) – Nepal: ten years after the capitulation

Ten years ago, on November 21, 2006, the World Revolution knew a setback with the capitulation of the Communist Party of Nepal (Maoist), which ceased its People’s War to accept a “comprehensive Peace Agreement” with the government. At the time of the capitulation, the People’s War in Nepal began indeed to be world known. It controlled up to 80 percent...

IMG_20170609_020020 0

رفیق مجید کلکانی، ستارۀ سرخی است که درآسمان انقلاب رهایی بخش خلقهای ستمدیده کشور ما جاودانه می درخشد

متن سخنرانی رفیق (عمار) از اعضای کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) به مناسبت  ۳۷ مین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی که در محفل یاد بود از ۳۷ مین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی -محفلی که بوسیله سازمان کارگران افغانستان در داخل کشور برگزار گردیده بود-ارائه گردید  رفیق مجید کلکانی، ستارۀ سرخی است که درآسمان انقلاب رهایی بخش...

IMG_20170609_020027 0

سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) از سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود

سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) از سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود   سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) همانند سالیان پار به تاریخ هجدهم جوزا در داخل کشور  محفل یادبود از سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی برگزار نمود. هجدهم جوزای امسال (۱۳۹۶) برابر است با سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق...

poster-communism-02-3-8c993 0

Joint declaration : Learning from Lenin Guiding Thought

Joint declaration : Learning from Lenin Guiding Thought Next year, all the genuine revolutionaries in the world shall hail the October Revolution, the seizure of power in Russia in 1917. With the great Lenin at the head of the “Bolsheviks” forming the majority of the Russian Social Democratic Labour Party, the revolutionaries were able to overthrow the reactionary state and establish...

33 0

در دفاع از تظاهرات دادخواهانه ء پنجصد کارگر برکنار شده ء معادن زغال سنگ بغلان!

رژیم پوشالی کرزی با واگذار کردن “مقدرات” معادن زغال سنگ بغلان به دست گرگهای سکتور خصوصی، سنگ بنای یک خیانت ملی دیگر را گذاشته بود. رژیم پوشالی شاه شجاع چهارم، ادامه ء همان خیانتکاری ها، و نماد رسیدن کارد استثمار وحشیانه به استخوان توده های فقیر و مستمندانی است که جزء نیروی کار خویش، چیزی برای فروش ندارند تا لقمه...

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) از سی و ششمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یاد بود در داخل کشور برگزار نمود. 0

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) از سی و ششمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یاد بود در داخل کشور برگزار نمود.

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) باری دیگر، در شرایط سیطره کامل اختناق و در وضعیتی که خصم تا دندان مسلح آنی از سرکوب انقلابیون غافل نیست، با افتخار و سربلندی، بار دیگر موفق به تدویر محفل وزین یاد بود از شهادت رفیق مجید کلکانی گردید. هجدهم جوزای امسال، مصادف است با سی وششمین سالروز شهادت رفیق مجید. تجلیل از خون سترگ...

staline-1mai_eng-e124d 0

OWA (MLM-pM), MLM Center (B), CPF(mlm) : First of May 2016 Maoist Joint Declaration

Uphold the flag of New Democracy and Socialism ! Nothing can stop the movement of matter, the movement of change. And the task is to make this change real, developing itself correctly, to establish a better world, a pacified and unified humankind, a more developed society where culture, arts, science and ecology govern everyday life. A society where robots help us...

a23 0

کارگران افغانستان، پیام (اول می) را دریابید!

  (اول می) هر سال، یکبار دیگر همبستگی مبارزاتی کارگران سراسر جهان را تصویر میکند. شعار کمونیستی (کارگران سراسر جهان، متحد شوید)، با جشن اول می در سراسر جهان می درخشد، و می برازد! اما، بیایید تمام روز های سال را، تمام سال ها را، به هژمونی زحمتکشان و حاکمیت رنجبران زیر رهبری پرولتاریای سوسیالیست مبدل سازیم. بیایید با سوسیالیسم،...

1364757750 0

چرا رویزیونیست ها از صحبت مشخص در رابطه به خط انقلاب ابا میورزند؟

با وجود آنکه رویزیونیست ها در حرف و عمل نماینده گی از خط سیاه میکنند و با بیاناتی کثیف نظیر اینکه “مهم نیست که گربه سیاه است یا سفیدٰ مهم آنست که موش گرفته میتواند” این نماینده گی خویش را به منصه ظهور میرسانندٰ اما حین صحبت از کمونیسم و انقلابٰ با بیانات اکلکتیسیستی میخواهند کاه و گندم را قاطی...

comrade_lenin 0

رفيق بصير اخگر، شاهين سيتغ هاي سرخ

جريان دموكراتيك نوين افغانستان كه در صدر آن اسم رفيق اكرم ياري قرار دارد، مايه ي مباهات خلق هاي آزاديخواه اين كشور است. اين جريان كه با جنبش شعله يي مهر تسجيل بر پراتيك انقلابي رهروان راه سرخ انقلاب در دهه ي ششم سده ي بيستم ميزند، تحت رهبري صدر اكرم ياري و با سازمان جوانان مترقي ثبت تاريخ اين...

silay_hillary_bon_2 0

حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر

سند به فارمت “پی.دی.اف” حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر سند به فارمت “ورد” حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر this is default footer data

نوشته: رفیق عمار 0

افغانستان از همه مهمترضرورت به رهبران انقلابی و وطن پرست دارد

خلق آزادیخواه و وطن پرست ما برای رسیدن به آزادی وخواسته های دیگر شان درکنار سایر لازمه ها ،نیاز به رهبران انقلابی،آزادیخواه ووطن پرست دارند.هرگاهی که چنین شرایط برای شان مساعد گردیده زنجیر اسارت استعمار را به سادگی گسسته اند. روزبیست وهشتم اسد ،روز استرداد استقال کشور ما از چنگال بریتانیا، نمود ومظهراین حقیقت در تاریخ آزادی خواهی کشور ماست...

رفیق مجید کلکانی، بر تارک آینده می درخشد! 0

رفیق مجید کلکانی، بر تارک آینده می درخشد!

آنچه در زیر میخوانید سند پایه به مناسبت هجدهم جوزای 1394 یعنی 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی میباشد. این سند پایه ء سازمان کارگران افغانستان برای این مناسبت،‌توسط یکتن از رفقای کمیته مرکزی سازمان، در محفلی که بوسیله سازمان ما، به مناسبت 35 سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی برگزار گردیده بود،‌توسط یکتن از رفقای کمیته مرکزی سازمان به...

بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی رهبر وبنیان گزار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) وجبهه متحد ملی. 0

بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی رهبر وبنیان گزار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) وجبهه متحد ملی.

آنچه در زیر میخوانید متن سخنرانی رفیق (هادی) عضو کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) میباشد که رفیق (هادی) آنرا  در محفل ۱۸ جوزای ۱۳۹۴ خورشیدی به مناسبت ۳۵ مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی آنرا به ارائه نموده اند. بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی رهبر وبنیان گزار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) وجبهه متحد...

سازمان کارگران افغانستان از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود برگزار نمود 0

سازمان کارگران افغانستان از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود

امروز هجدهم جوزای 1394 خورشیدی از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی بوسیله دژخیمان مزدور سوسیال-امپریالیسم روس،  محفل یادبود بوسیله سازمان کارگران افغانستان و برخی از رفقای خارج تشکیلات که به این محفل دعوت شده بودند، برگزار گردید. از هجدهم جوزا سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی هر سال محافل یاد بود بوسیله دوستداران و راهیان راه مجید و حتی...

نامه سرگشاده به جنبش کمونیستی بین المللی 0

نامه سرگشاده به جنبش کمونیستی بین المللی

امروزه، جنبش کمونیستی بین المللی، به چالش های زیادی مواجه است، از قبیل ژرفا پذیری بحران عمومی سرمایه داری، گرایش بسوی جنگ امپریالیستی، و حدت تقابل نیروهای امپریالیست { و سرانجام} تغیر اقلیم. و از اثر تکامل ناموزون موجود در جنبش بین المللی کمونیستی، اختلافات زیادی موجود است که حقایق را چگونه دریابیم. در واقع امر، وحدت کافی موجود نیست،...

وحدت بین المللی کمونیست ها مستلزم درهم شکستن رویزیونیسم آواکیانی، سنتریسم و همه اشکال رویزیونیسم میباشد! 0

اعلامیه مشترک احزاب و سازمانهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست

پرولتاریای همه کشور ها، متحد شوید اعلامیه مشترک احزاب و سازمانهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست   مصوبه ی 26 دسامبر 2012 برگردان به فارسی دری از : سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست) آماده شده برای انترنت بوسیله: گروه دبیران جنگ خلق     وحدت بین المللی کمونیست ها مستلزم درهم شکستن رویزیونیسم آواکیانی، سنتریسم و همه اشکال رویزیونیسم میباشد! یک سال قبل،...

در دفاع از تظاهرات دوهزار كارگر معدنچي در آفريقاي جنوبي 0

در دفاع از تظاهرات دوهزار كارگر معدنچي در آفريقاي جنوبي

پس از آنكه اعتصاب حماسه آفرين كارگران معدن ماريكاناي افريقاي جنوبي بوسيله پوليس آن كشور به خاك و خون كشيده شد و به تعداد چهل كارگر مظلومانه به شهادت رسيد،‌اينك طبقه كارگر آن كشور، با در اهتزاز نگهداشتن درفش دادخواهي كبير خويش، تظاهرات با شكوه خويش را كه در آن دو هزار كارگر متعهد سهم دارند، در دفاع از اعتصاب...

قاب سرخ 0

نقدي بر برخي از توهمات كماليستي آقاي” هرمز دامان” و جمعي از مائوئيست هاي ايران / بخش دوم

چرا براي ما بحث روي ماهيت طبقاتي رژيم برسر اقتدار در ايران،‌و صحبت روي فرماسيون اقتصادي مسلط بر ايران مهم است. زيرا كه همانگونه كه صدر گونزالو تاكيد ورزيده است، اشتباه در شناخت ماهيت طبقاتي رژيم بر سر اقتدار ارتجاع‌،‌و اشتباه در شناخت ساختار طبقاتي فرماسيون اقتصادي مسلط،‌سبب ميشود كه : ما راه را تا آخر اشتباه رفته، و به...

نفرین به تسلیم طلبان و مرتدانی که بوسه بر خنجر خونریز امپریالیسم و ارتجاع می زنند! 0

نفرین به تسلیم طلبان و مرتدانی که بوسه بر خنجر خونریز امپریالیسم و ارتجاع می زنند!

امپریالیزم جهانخوار، دشمن خلق های ستمدیده است. خلق های ستمدیده و فقیر، در سراسر دنیا بر ضد فقر، بی عدالتی و ستمگری به مبارزه خویش ادامه میدهند. امپریالیزم میکوشد تا در صفوف احزاب و سازمانهای پیشاهنگ پرولتری رخنه کرده، و با استفاده از توهمات طبقاتی برخی از عناصر خرده بورژوازی که در لای سازمانهای انقلابی خزیده اند، آن سازمانها را...

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست