Category: جنگ خلق

در دفاع از جنگ ممتد خلق

نوشته: رفیق عمار 0

افغانستان از همه مهمترضرورت به رهبران انقلابی و وطن پرست دارد

خلق آزادیخواه و وطن پرست ما برای رسیدن به آزادی وخواسته های دیگر شان درکنار سایر لازمه ها ،نیاز به رهبران انقلابی،آزادیخواه ووطن پرست دارند.هرگاهی که چنین شرایط برای شان مساعد گردیده زنجیر اسارت استعمار را به سادگی گسسته اند. روزبیست وهشتم اسد ،روز استرداد استقال کشور ما از چنگال بریتانیا، نمود ومظهراین حقیقت در تاریخ آزادی خواهی کشور ماست...

نه با طالبان، نه با ر‍ژيم پوشالي! دوشادوش توده هاي آزاديخواه ولايات شرقي! 0

نه با طالبان، نه با ر‍ژيم پوشالي! دوشادوش توده هاي آزاديخواه ولايات شرقي!

  خلق هاي آزاديخواه افغانستان، همانگونه كه طي ده ساله اخير بر ضد اشغالگران امپرياليست و رژيم پوشالي دست نشانده امپرياليزم رزميده اند، بر ضد ارتجاع طالبي و نيروهاي مزدوري كه زير نام طالب در خدمت منافع امپرياليزم جهان خوار قرار دارند،‌نيز رزميده اند. با آنكه رژيم پوشالي از تضاد ميان خلق ها و ارتجاع طالبي ميكوشد براي تثبيت حاكميت...

نه با طالبان نه با رژیم پوشالی!دوشادوش توده های آ زادیخواه ولایت غزنی 0

نه با طالبان نه با رژیم پوشالی! دوشادوش توده های آزادیخواه ولایت غزنی!

  از حدود دو ماه قبل بدین سو، در ولایت غزنی تحرکاتی ضد طالبانی در مناطقی که سابقا تحت کنترل طالبان بود، آغاز یافته است. جالب اینست که قیام کننده گان، که خواهان اخراج طالبان از مناطق نفوذی و تحت نفوذ طالبان اند، نیز مدعی اند که حاکمیت رژیم پوشالی را نیز برنمی تابند. بدین ترتیب می بینیم که نوعی...

مرده باد عاملين حملات انتحاري اخير در ولايت قندهار 0

مرده باد عاملين حملات انتحاري اخير در ولايت قندهار

  دو حمله انتحاري پيهم به روز چهارشنبه 17 جوزاي 1391 حدود هفتاد كشته و زخمي برجاي گذاشت. گروه “طالبان” مسئوليت اين حملات انتحاري را به عهده گرفت. قربانيان اين جنايت طالبان كوردل و وطن فروش، اكثر از غير نظاميان بوده اند، و به گفته مقامات مسئول رژيم پوشالي، حين وقوع حملات، از نظاميان اعم از خارجي و يا “داخلي”...

mlm_lenin_great 0

نه با طالبان نه با رژیم پوشالی، دوشادوش خلق های آزادیخواه ولسوالی سیاه گرد غوربند

خلق های آزادیخواه ما همانگونه که در برابر اشغالگران و رژیم دست نشانده نه گفته و از انقیادطلبی ملی گریزان اند، همانگونه در برابر ارتجاع “طالبی” به مثابه نیرو های مزدور آی.اس.آی و ارتجاع منطقه بیزار بوده و نیک میدانند که طالبان به مثابه ء یک گروه مزدور ساخته و پرداخته امپریالیست ها بوده اند. خلق های ما به یاد...

mlm_life_long 0

تنها جنگ ممتد خلق، رهایی زنان را مادیت می بخشد!

“ما باید در اذهان توده زنان این خواست را به لحاظ سیاسی با  رنجها، نیازها و آمال زنان كارگر بیامیزیم. همه آنها باید بدانند كه دیكتاتوری پرولتاریا برای آنان چه معنی خواهد داشت: تساوی كامل حقوق با مردان، هم قانوناً و هم در عمل، در خانواده، در دولت و در جامعه، اینها به معنی تضمین نابودی قدرت بورژوازی است. “‏ لنین...

jang_khalq 0

اعلامیه سازمان کارگران افغانستان

اعلامیه سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) “انتخابات” حمل 1393  را قاطعانه تحریم کنید! بسوی جنگ خلق روانه شوید!   ما را ز  انقلاب،  سر انتخاب نیست چون انتخاب ما  بجز از انقلاب نیست (فرخی یزدی)   “انتخابات” پوشالی گذشته، چنان افتضاح به بار آورد که حتی خود “سازمان ملل متحد” که کارگزار سیاست های امپریالیستی  قدرت های خون آشام است، اقرار نمود...

africa-france 0

تجاوز بر کشور مالی: فصلی دیگر از جنایات امپریالیستهای درنده

کارگران همه کشور ها، متحد شوید! تجاوز بر کشور مالی: فصلی دیگر از جنایات امپریالیستهای درنده  سندی از: سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) 4 فبروری 2013     تجاوز بر کشور مالی: فصلی دیگر از جنایات امپریالیستهای درنده   مالی، کشوری است، محاط به خشکه، از کشور های غرب افریقا، که بخش بزرگی از مساحت آن در صحرای “صحارا” واقع گردیده...

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست