…مگر که باز مجید

Download PDF

قسم به باور سرخ شفق، قسم به طلوع

قسم به جنگل انبوه یاد های سبز

قسم به شعله جاوید راه یاری ها

قسم به پویه باران به ناخدای سبز

که در زمین و زمان چون مجید رزم آور

ندید و باز نبیند مگر که باز مجید

مگو مجید پیامیست محو و سربسته

که برمن و تو گشودست گنج راز مجید!

تو ای ترنم باران، تو ای ترانه ء‌ رویش

تو ای نگاه بلندا، تو سرفراز مجید!

تو ای سپهبد باران و شعر طوفانها

تو ای تناور جاوید رزم ساز مجید!

به گام گام سحر تخم رعد و برق بکار!

به کام جان و دل تشنه ء کویر ببار!

یادداشت: شعر بالا سروده ء رفیق ف. فرهوش میباشد. این شعر به مناسبت (35)مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی سروده شده است. در محفلی که سازمان کارگران افغانستان  به مناسبت سی و پنجمین سالگرد شهادت آن رفیق برگزار نموده بود،‌شعر مذکور بوسیله یک تن از رفقای سازمان به خوانش گرفته شد.this is default footer data

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست