زنان شصت در صد فعالین مائوئیست هند را تشکیل میدهند

Download PDF

زنان شصت در صد فعالین مائوئیست هند را تشکیل میدهند

نوشتار مرتبط با موضوع بالا
هژبران  جنگ خلق در هند، یکبار دیگر پشت رژیم بورژوا-بیروکرات-کمپرادور را لرزاندند
هژبران جنگ خلق در هند، یکبار دیگر پشت رژیم بورژوا-بیروکرات-کمپرادور را لرزاندند
READ MORE
هژبران جنگ خلق در هند، یکبار دیگر


You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست