درود به زنجیر شکن

Download PDF

من ای شاهین آزاده

که پرواز فلکسای تو

نیرنگ کهن

بشکست میدانم:

که برق خشم دشمن سوز خلق

آخر همی سوزد

- درین پیکار دورانساز هستی بخش -

بنای هستی این لاشخواران فسونگر را

    *    *    *

من ای دخت دلیر و قهرمان خلق

میدانم

که زنجیر اسیران ستم مردانه بشکستی

و با آهنگ “رقص آتش “

اندر کاخ ددخویان این مامن

- به پاس رنج مردم -

اخگر افکندی

    *    *    *

من ای پیک امید و آرمان خلق

میدانم

که پیغام ستیز و رزم تو در سینه ها

بس شعله افروزد

که فریاد خروشان تو اندر صحنۀ پیکار

درفش پایمردی های توفان خیز افرازد

    *    *    *

” تو ای همرزم و

 همزنجیر و

همسنگر”

درود گرم ما را از حصار تیرۀ زندان

پذیرا شو

 که ما امشب

بنام فتح تو از ساغر امید

مُل آزادگی

 بار دگر نوشیم

که ما امشب

بنام رزم تو از گلشن جاوید

گل وارستگی

بار دگر بوئیم

عبدالاله رستاخیز 

                           ۲۱ ثور ۱۳۴۸ ش  قلعه کرنیل – زندان دهمزنگ  کابل  You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست