کارگران افغانستان، پیام (اول می) را دریابید!

Download PDF

 

(اول می) هر سال، یکبار دیگر همبستگی مبارزاتی کارگران سراسر جهان را تصویر میکند. شعار کمونیستی (کارگران سراسر جهان، متحد شوید)، با جشن اول می در سراسر جهان می درخشد، و می برازد! اما، بیایید تمام روز های سال را، تمام سال ها را، به هژمونی زحمتکشان و حاکمیت رنجبران زیر رهبری پرولتاریای سوسیالیست مبدل سازیم. بیایید با سوسیالیسم، بسوی جامعه ء بی طبقه و پایان استثمار فرد از فرد روانه شویم. کارگران در سراسر جهان، چیزی برای از دست دادن ندارند. اما، اگر آنها زنجیر های اسارت سرمایه و جامعه طبقاتی را درهم شکنند، اگر آنان به صاحبان “مقدرات” خویش مبدل شوند، جهانی برای فتح و جهانی فارغ از ستم و استثمار در انتظار شان است. چنین است حرکت ماده، و همین است اهمیت معنوی شعار “کارگران سراسر جهان متحد شوید.”

در کشور ستمدیده و واشغال شده ء ما، افغانستان، کارگران ژرف ترین زخمها را از حاکمیت پوشالی و سلطه اشغالگران دیده اند. این زخمها، به دست های اشغاالگران اجنبی و چاکران رژیم پوشالی اش مرهم نمی یابد. آنانیکه زخم میزنند، از ایشان نباید توقع درمان داشت. درمان زخمهای کارگران، در وحدت مبارزاتی شان، و در وحدت سیاسی-انقلابی شان، نهفته است. چنین وحدتی است که ایشان را به گورکنان حاکمیت خون وخیانت مبدل خواهد ساخت، و به آینده سازان مبدل خواهند گردید.

سالها دل طلب جام جم از ما میکرد

آنچه خود داشت، ز بیگانه تمنا میکرد

 

تکیه بر اشغالگران اجنبی، مشروعیت تراشی به رژیم پوشالی دست نشانده ء اشغالگران، و بوسه زدن بر رکاب نیروهای ارتجاعی نظیر “طالبان”، “داعش” و “جهادی ها”، کار “روشنفکران” وجدان باخته و به پستی گراییده است. روشنفکران انقلابی و انقلابیون پرولتری، در حرف و عمل دشمنان خلق های آزادیخواه افغانستان را نمی بخشند. شعار انقلابیون پرولتری همانا واژگونی حاکمیت پوشالی از طریق به پیروزی رسیدن انقلاب دموکراتیک نوین و اعمال دیکتاتوری پرولتاریا بر دشمنان خلقها است.

کارگران مبارز و انقلابی،

 

برای سرنگونی رژیم پوشالی، باید تمهید جنگ ممتد خلق را اندیشید!

برای تاسیس دولت دموکراسی نوین در افغانستان، هژمونی شما بنیادی ترین مورد است!

بیایید با تمسک به مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم، اندیشه اکرم یاری، عمدتا اندیشه اکرم یاری و با رهسپار شدن بسوی کوره های رزم مسلحانه و برپایی جنگ مقاومت ملی، مردمی و انقلابی، اساس حاکمیت دموکراتیک نوین خلق افغانستان را پیریزی کنیم.

بیایید به ( نه ) گفتن به اشغالگران و چاکران داخلی و خارجی شان، از استقلال خویش و از منافع تاریخی و طبقاتی ستمدیده گان دفاع کنیم.

بیایید (اول می) امسال را، نقطه آغاز جدی برای مبارزات پرولتری انقلابی سراسری در افغانستان ساخته، و بیش از این در برابر دشمنان خلق بی دفاع نباشیم. روی این ملحوظ، در راستای ایجاد حزب کمونیست افغانستان، حزبی که پیشاهنگ سیاسی پرولتاریای افغانستان، و بخشی از گردان پرولتاریای سوسیالیست جهان خواهد بود، نخستین گام بنیادین را در رهسپار شدن بسوی جنگ خلق، بگذاریم.

 

انقلاب زنده باد!

فرخنده باد (اول می)، روز همبستگی بین المللی پرولتاریای جهان!

سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)

اول می 2016  میلادیYou may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست