سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) از سی و ششمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یاد بود در داخل کشور برگزار نمود.

Download PDF

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) باری دیگر، در شرایط سیطره کامل اختناق و در وضعیتی که خصم تا دندان مسلح آنی از سرکوب انقلابیون غافل نیست، با افتخار و سربلندی، بار دیگر موفق به تدویر محفل وزین یاد بود از شهادت رفیق مجید کلکانی گردید. هجدهم جوزای امسال، مصادف است با سی وششمین سالروز شهادت رفیق مجید. تجلیل از خون سترگ وی، تعهد با خون کبیر وی و ایستایی در راستای انقلاب و آزادیخواهی است. هم از این رو، سنت مبارزاتی خجسته ء یاد بود از رفیق مجید کلکانی، ادای دین یاد بود از سایر رفقای جانباخته نیز هست. روی این ملحوظ، سازمان ما، همانند گذشته، علی الرغم تسلط جو ترور و وضعیت نظامی مسلط بر منطقه، در یکی از ولایات کشور، محفل یاد بود برگزار نمود. محفل با بیانیه ء افتتاحی گشایش یافته، سپس سرود انترناسیونال نواخته شد، و آجندای محفل از پی آن اعلام گردیده و سپس رفقا یکی پی دیگر، اقدام به خوانش مطالب، نبشته ها و سرودهای انقلابی نمودند. در اخیر، قطعنامه ء همایش، توسط یکی از رفقا، به خوانش گرفته شد، که مورد استقبال حاضران قرار گرفت. در این قطعنامه آمده است که نشریه/ جریده ای بنام (18) جوزا انتشار یابد. این جریده می باید فرا تشکیلاتی و متعلق به همه نیروهای سالم جنبش انقلابی خلق های افغانستان باشد، و حامل پیام و ارزش های جنبش انقلابی خلق های افغانستان بوده، وبه یاد و تجلیل از تاریخ جانبازی رفیق کبیر مجید کلکانی، نامبردار شود.

a7

از ویژگی های دیگر برنامه ء یاد بود، یکی آن بود که همانند سال پیش، شماری از رفقای خارج از تشکیلات ما نیز در آن شرکت نموده بودند که از آن میانه، رفیقی با خوانش مطلبی ارزنده، سهم فعال خویش را در این یاد بود به جای آورد.

سازمان ما تاکید می ورزد که تدویر محافل یاد بود از شهدای انقلابی خلق های افغانستان در بیرون مرزی، کاریست سهل، هر چند پسندیده. اما، اگر قرار باشد سنگ تعهد انقلابی را با محک پراتیک بیازماییم، ادعا های طویل و بلند  شماری از “تالیان” راه رفیق مجید کلکانی، زمانی رنگ می بازد و کذب خویش را برملا میدارد که می بینیم که عناصر و تشکیلاتی که چنان ادعا هایی را دارند، حتی نتواسته اند- و چه بسا که نخواسته اند- که از شهادت رهبر جانباخته ء “خویش” حتی محفل یاد بودی در داخل کشور برگزار کنند. این “نتوانستن” یا “نخواستن” یا ناشی از ضعف مفرط شان است، یا از سر بی انضباطی و بی مبالاتی و برخاسته از لیبرالیسم مسلط بر ذهنیت ها شان. سازمان ما، به دور از هر سکتاریسمی، با در نظر داشت این امر که رفیق مجید کلکانی مربوط به همه ستمدیدگان افغانستان و تناور یلی از گردان رزمنده ء پرولتاریای جهان است، و نیز بر این مبنا که این رفیق کبیر، پیشتاز راه اندازی رزم مسلحانه انقلابی در افغانستان است، خود را ملزم و مفتخر میداند که از شهادت وی و از کارنامه های سترگ و حماسه آجین وی نه تنها یاد بود به عمل آورد، بلکه تعهد خویش را به ادامه ء راه سرخ آن رفیق کبیر و سایر انقلابیون جانباخته اعلام دارد.

اهمیت تدویر محفل به یاد بود شهدای انقلابی در درون مرزی در آن است که نشان میدهد که راهیان راه سرخ رهایی خلق های در بند، به دور از ترس و رهیده از جبن خرده بورژوایی، با سپر کردن سینه ها، درفش سترگ و سرخ رهبران گلگون کفن جنبش را در اهتزاز و بر افراشته نگهمیدارند. بگذار حرافان به دور از گزند امپریالیسم و ارتجاع، صد سال آزگار، لاف و بلوف پراگنی کنند، و با عینک های دودی سکتاریسم، آن شهید کبیر را از آن خویش تصور کنند، ما را با چنان خزعبلات و زبان پریشی هایی سر و کار نیست. ما راه خویش را بلدیم و خویشتن را ملزم به تجلیل از خاطره و رزم هر انقلابی این سرزمین آزاده میدانیم.

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م)

هجدهم جوزا 1395

 

یادداشت: اسناد و مواد محفل یاد بود، متعاقب این اعلامیه، در وبسایت به نشر خواهد رسید 

نوشتار مرتبط با موضوع بالا
سازمان کارگران افغانستان از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود برگزار نمود
امروز هجدهم جوزای 1394 خورشیدی از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی بوسیله دژخیمان مزدور سوسیال-امپریالیسم روس،  محفل یادبود بوسیله سازمان کارگران افغانستان و برخی از رفقای خارج تشکیلات ...
READ MORE
سازمان کارگران افغانستان از 35 مین سالگرد شهادتthis is default footer data

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست