سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) از سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود

Download PDF

سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) از سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود

 

سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) همانند سالیان پار به تاریخ هجدهم جوزا در داخل کشور  محفل یادبود از سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی برگزار نمود. هجدهم جوزای امسال (۱۳۹۶) برابر است با سی و هفتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی. پوشالیان مزدور سوسیال امپریالیسم روس تحت رهبری شاه شجاع ثانی (ببرک کارمل) در این روز- یکی از بهترین رهبران جنبش انقلابی پرولتری کشور را به شهادت رسانیدند و خلق کبیر میهن ما را در سوگ یکی از دلیر ترین خردمند ترین و آگاه ترین فرزندان این مرز و بوم نشانیدند. مزدوران سوسیال امپریالیسم روس فکر میکردند که با امحای فزیکی رفیق مجید خواهند توانست تا جلو مبارزات مسلحانه انقلابی خلق های افغانستان را بگیرند و با به شهادت رسانیدن رهبر این مبارزات جنبش انقلابی کشور را از حرکت باز دارند. اما دیالکتیک تاریخ چنان است که ریزش هر خونی- خصوصا خونهای پاک و سترگ و انقلابی چون خون رفیق مجید کلکانی- سدر تناور انقلاب را آبیاری میکند و در دامن  هر شهادت رستاخیز انقلاب می شکوفد و می بالد و گشن میشود و جنگل انبوه انقلابیون خلق را بیش از پیش انبوهی می افزاید. شهادت رفیق مجید کلکانی برای انقلابیون خلق درسی بود بزرگ و آموزه ای بود سترگ: در راه دفاع از مادر وطن و در جهت تحقق آرمانهای دموکراتیک نوین- رهبران فرزانه و خردمند خلق بایست دلیرانه جانبازی کنند و در این راه هرگز تزلزل و تذبذب خرده بورزوایی را به خود راه ندهند! آری! رفیق مجید به همه انقلابیون خلق آموخت که در راه رهایی خلق های در بند کشور می باید از جان گذشت و هرگز سر تسلیم به آستان دشمنان خلق نسود! چنین بود که رفیق مجید کلکانی با گام نهادن به معراج شهادت- در عرش شرف و عزت به مثابه یکی از انقلابیون کبیر خلق افغانستان جاودانه شد و خون کبیر اش الهام بخش مبارزات آتیه انقلابیون پرولتری گردید و خلق قهرمان ما در گرامیداشت از شهادت این سپهبد دلیر انقلابیون خلق همیشه یاد وی را و کارنامه های وی را گرامی میدارند و راه وی را تا سر منزل مقصود می پویند و خواهند پیمود.

سازمان ما- همه ساله یادبود سالروز شهادت وی را در داخل کشور به گونه احتفال های با شکوه بر گزار می نماید. امسال نیز- به سلسله این یاد بود های بجا و تاریخی- در شرایطی که جو خفقان ترور و استبداد بیداد میکند و اشغالگران و مزدوران پوشالی اش دستان خویش را تا مرفق در خون خلق ستمدیده ما آلوده نموده اند- سازمان ما همانگونه که در برابر اشغالگران امریکایی-شرکا میرزمد آنی نمی فراموشد که سنن انقلابی را باید ارج نهاد. روی این ملحوظ به تاریخ هجدهم جوزای ۱۳۹۶ خورشیدی سازمان ما در داخل کشور محفل یاد بود در بزرگداشت از سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی برگزار نمود.

در این محفل با شکوه پیام اصلی سازمان بوسیله یکی از رفقای مرکزی به خوانش گرفته شد. سپس رفیق پیاده سخنرانی نمودند و در مورد شخصیت کارنامه ها و اندیشه انقلابی رفیق مجید کلکانی سخنان ارزنده بیان داشتند. رفیق پیاده همچنان نظری به اوضاع جاری در سطوح ملی و بین المللی افگنده و لزوم پابندی به اصول انقلابی و دفاع از آرمانهای انقلابی رفیق مجید کلکانی را یادآوری کرده و پیروزی انقلابیون خلق را مربوط و منوط به پابندی به راه و اندیشه انقلابی رفیق مجید کلکانی دانستند.

سپس رفیق عمار- از کادر های مرکزی سازمان در مورد شخصیت کارنامه های انقلابی و اندیشه انقلابی رفیق مجید کلکانی متن سخنان خویش را به خوانش گرفتند و حضار را از اندیشه های بامدادین خویش مستفید داشتند.

در ادامه سخنرانی ها- رفیق طاهر یکی از اعضای کمیته مرکزی سازمان- سخنرانی نمودند و اهمیت پابندی به اصول انقلابی و تمسک به اندیشه انقلابی رفیق مجید کلکانی را از اولویت هایی دانستند که هر انقلابی پرولتری در داخل کشور ملزم به در نظر داشت آنست. رفیق طاهر بیان داشتند که نام رفیق مجید الهام بخش همه انقلابیون نسل های بعد از وی است و کارنامه های سرخ وی آموزه های سترگی برای ما دارد و برماست که با پاسداشت از ارزش های سرخ انقلاب- با برگرفتن دفاع از و به کار بستن مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم درفش انقلاب پرولتری را تا رسیدن به سرمنزل مقصود در اهتزاز نگهداریم و در این راه آنی از دفاع از انقلابیون جانباخته در راه رهایی خلق های در بند کشور غفلت نورزیم. سپس رفیق (باعث) از رفقای کمیته مرکزی سازمان- سخنرانی نمودند و  از اهمیت ( انتقاد و انتقاد از خود) در روند انسجام نیروی های انقلابی پرولتری یاد کرده و افزودند که بهبود وضعیت سازمان و پیروزی های خلق های سازمان یافته در گرو به کار بستن تز ( انتقاد و انتقاد از خود)‌میباشد.

سپس پیام یکی از رفقای کمیته مرکزی سازمان که بنابر معاذیر قابل قبول در محفل شرکت نتوانستند- بوسیله یکی از رفقا به حضار تقدیم گردید. محفل یاد بود پیرامون شعار مرکزی:
(در ۳۷ مین سالروز شهادت رفیق کبیر مجید کلکانی درفش انقلاب جهانی پرولتری را برافراشته داریم) بیش از پنج ساعت دوام نمود. سپس در فرجام- داشته های برنامه بوسیله رفیق ف.فره وش مورد جمع بندی و ارزیابی قرار گرفته و برنامه با فرستادن درود های سرخ به انقلابیون پرولتری در سراسر جهان و تجدید تعهد برای مبارزه در راه رهایی خلق های در بند کشور- خاتمه یافت

گزارش: آبسالthis is default footer data

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست