” استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان”، مبین ژرفای شکست استراتیژیک و بنبست همه جانبه ء امپریالیسم امریکا است!

Download PDF

 

 

” استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان”، مبین ژرفای شکست استراتیژیک و بنبست همه جانبه ء امپریالیسم امریکا است!

سندی از سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)

نوشتار مرتبط با موضوع بالا
تجاوز بر کشور مالی: فصلی دیگر از جنایات امپریالیستهای درنده
  یادداشت: از آنجایی که انتقال این سند به تارنما به فارمت html سبب گردید که تصاویر مندرج در سند، نسبت مشکل تخنیکی قابل روئیت نباشد، لهذا، در اینجا به نشر ...
READ MORE
انتخابات حمل 1393 را قاطعانه تحریم کنید
اعلامیه سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)[wzslider autoplay="true"] "انتخابات" حمل 1393 را قاطعانه تحریم کنید! بسوی جنگ خلق روانه شوید!   ما را ز انقلاب، سر انتخاب نیست چون انتخاب ما بجز از انقلاب نیست (فرخی یزدی)   "انتخابات" پوشالی گذشته، ...
READ MORE
“سازمان انقلابی افغانستان”  در پرتگاه زبان-پریشی
پرولتاریای همه کشور ها، متحد شوید "سازمان انقلابی افغانستان"  در پرتگاه زبان-پریشی کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست) 20 فبروری 2013 میلادی آماده شده برای انترنت بوسیله: گروه دبیران جنگ خلق   جنگ خلق تا کمونیسم! "سازمان ...
READ MORE
عتیق رحیمی؛ “یک انارشیست”؟ یا دستانگری سر سوده بر آستان اشغالگران امپریالیست
عتیق رحیمی؛ "یک انارشیست"؟ یا دستانگری سر سوده بر آستان اشغالگران امپریالیست؟ سندی از: سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست متن به فارمت پی.دی.اف متن به فارمت "ورد
READ MORE
سپاس از حزب کمونیست اکوادور ( کمیته ی بازسازی)
  حزب کمونیست اکوادور ( کمیته ی بازسازی )  از جمله نیرو هایی است که پیوسته از مائوئیسم به دفاع برخاسته و با پیگیری تام بر ضد نحله های رویزیونیستی توفیده ...
READ MORE
(9 مین) سالگرد تاسیس سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست را گرامی داریم
اعلامیه ز خون خویشی خطی میکشم بسوی شفق چه خوب عاشق این سرخی سرانجامم تویی که پشت تو میلرزد از تصور مرگ منم که زندگی دیگرست اعدامم شهید رفیق سرمد      (9 مین) سالگرد تاسیس ...
READ MORE
هفت قوس) روز جانباختگان جنبش مائوئیستی افغانستان ما را بسوی شفق داغ انقلاب فرا میخواند
وطن فروشان "خلقی-پرچمی" این رویزیونیست های خون آشام و دد منش، با آنکه صدر اکرم یاری را به شهادت رسانیدند اما نتوانستند جلوی اشاعه اندیشه های پیشروعصرراکه صدراکرم یاری پشآهنگ ...
READ MORE
با قتل مظاهره کننده گان میوند، روی پولیس رژیم پوشالی، سیاهتر شد
با قتل مظاهره کننده گان میوند، روی پولیس رژیم پوشالی، سیاهتر شد
READ MORE
سپاس از مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلژیک
رفقای مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلژیک که پیوسته در پخش و بازپخش اسناد مهم جنبش کمونیستی بین المللی فعال بوده اند، و مواضع محکمی در مبارزه در برابر سنتریسم اتخاذ کرده اند، ...
READ MORE
نفرین به تسلیم طلبان و مرتدانی  که بوسه بر خنجر خونریز امپریالیسم و ارتجاع  می زنند!
امپریالیزم جهانخوار، دشمن خلق های ستمدیده است. خلق های ستمدیده و فقیر، در سراسر دنیا بر ضد فقر، بی عدالتی و ستمگری به مبارزه خویش ادامه میدهند. امپریالیزم میکوشد تا ...
READ MORE
تجاوز بر کشور مالی: فصلی دیگر از جنایات
انتخابات حمل 1393 را قاطعانه تحریم کنید
“سازمان انقلابی افغانستان” در پرتگاه زبان-پریشی
عتیق رحیمی؛ “یک انارشیست”؟ یا دستانگری سر سوده
سپاس از حزب کمونیست اکوادور ( کمیته ی
(9 مین) سالگرد تاسیس سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا
هفت قوس) روز جانباختگان جنبش مائوئیستی افغانستان ما
با قتل مظاهره کننده گان میوند، روی پولیس
سپاس از مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلژیک
نفرین به تسلیم طلبان و مرتدانی که


this is default footer data

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست