” استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان”، مبین ژرفای شکست استراتیژیک و بنبست همه جانبه ء امپریالیسم امریکا است!

Download PDF

 

 

” استراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان”، مبین ژرفای شکست استراتیژیک و بنبست همه جانبه ء امپریالیسم امریکا است!

سندی از سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست)

نوشتار مرتبط با موضوع بالا
پاینده باد انقلاب!  مرگ بر امپریالیزم و چاکران ارتجاعی آن
پاینده باد انقلاب! مرگ بر امپریالیزم و چاکران ارتجاعی آن
READ MORE
“سازمان انقلابی افغانستان”  در پرتگاه زبان-پریشی
پرولتاریای همه کشور ها، متحد شوید "سازمان انقلابی افغانستان"  در پرتگاه زبان-پریشی کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست) 20 فبروری 2013 میلادی آماده شده برای انترنت بوسیله: گروه دبیران جنگ خلق   جنگ خلق تا کمونیسم! "سازمان ...
READ MORE
بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی رهبر وبنیان گزار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) وجبهه متحد ملی.
آنچه در زیر میخوانید متن سخنرانی رفیق (هادی) عضو کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) میباشد که رفیق (هادی) آنرا  در محفل ۱۸ جوزای ۱۳۹۴ خورشیدی به مناسبت ۳۵ مین سالگرد ...
READ MORE
درود سرخ به شهید  رفیق مجید کلکانی که جوزای  سحر انقلاب، حمایل برابرش نهاده و عرش شهادت اش را شهادت میدهد
درود سرخ به شهید رفیق مجید کلکانی که جوزای سحر انقلاب، حمایل برابرش نهاده و عرش شهادت اش را شهادت میدهد
READ MORE
سپاس از حزب کمونیست اکوادور ( کمیته ی بازسازی)
  حزب کمونیست اکوادور ( کمیته ی بازسازی )  از جمله نیرو هایی است که پیوسته از مائوئیسم به دفاع برخاسته و با پیگیری تام بر ضد نحله های رویزیونیستی توفیده ...
READ MORE
هفت قوس) روز جانباختگان جنبش مائوئیستی افغانستان ما را بسوی شفق داغ انقلاب فرا میخواند
وطن فروشان "خلقی-پرچمی" این رویزیونیست های خون آشام و دد منش، با آنکه صدر اکرم یاری را به شهادت رسانیدند اما نتوانستند جلوی اشاعه اندیشه های پیشروعصرراکه صدراکرم یاری پشآهنگ ...
READ MORE
نفرین به هفتم اکتوبر و رژیم پوشالی یانکی-مل این شاه شجاع سوم
پس از شکست سوسیال امپریالیست های "روس" در افغانستان ٰ کشور ما از حالت یک کشور نیمه فئودال-مستعمره به حالت نیمه-فئودالی-نیمه مستعمره در آمد. سراسر دوره سیاه حاکمیت جهادی های ...
READ MORE
خوشنودیم که در مبارزه ی خویش بر ضد سنتریسم و سایر مظاهر رویزیونیسم تنها نیستیم!
سازمان کارگران افغانستان ( مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست) به گونه ی پیگیر بر ضد سنتریسم – سنتریسمی که به مشروعیت بخشی نیروهای خاین به جنگ خلق پا داده است- در سطح ...
READ MORE
رفیق مجید کلکانی، ستارۀ سرخی است که درآسمان انقلاب رهایی بخش خلقهای ستمدیده کشور ما جاودانه می درخشد
متن سخنرانی رفیق (عمار) از اعضای کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست عمدتا مائوئیست) به مناسبت  ۳۷ مین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی که در محفل یاد بود از ۳۷ ...
READ MORE
اعلامیه سازمان کارگران افغانستان به مناسبت قتل هشت کارگر در ولایت لوگر بوسیله جنایتکاران طالبی-پوشالی
اعلامیه سازمان کارگران افغانستان به مناسبت قتل هشت کارگر در ولایت لوگر بوسیله جنایتکاران طالبی-پوشالی
READ MORE
پاینده باد انقلاب! مرگ بر امپریالیزم و
“سازمان انقلابی افغانستان” در پرتگاه زبان-پریشی
بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت
درود سرخ به شهید رفیق مجید کلکانی
سپاس از حزب کمونیست اکوادور ( کمیته ی
هفت قوس) روز جانباختگان جنبش مائوئیستی افغانستان ما
نفرین به هفتم اکتوبر و رژیم پوشالی یانکی-مل
خوشنودیم که در مبارزه ی خویش بر ضد
رفیق مجید کلکانی، ستارۀ سرخی است که درآسمان
اعلامیه سازمان کارگران افغانستان به مناسبت قتل هشت


this is default footer data

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست