به تارنمای مشی توده یی خوش آمدید

1364757750 0

چرا رویزیونیست ها از صحبت مشخص در رابطه به خط انقلاب ابا میورزند؟

با وجود آنکه رویزیونیست ها در حرف و عمل نماینده گی از خط سیاه میکنند و با بیاناتی کثیف نظیر اینکه “مهم نیست که گربه سیاه است یا سفیدٰ مهم آنست که موش گرفته میتواند” این نماینده گی خویش را به منصه ظهور میرسانندٰ اما حین صحبت از کمونیسم و انقلابٰ با بیانات اکلکتیسیستی میخواهند کاه و گندم را قاطی...

comrade_lenin 0

رفيق بصير اخگر، شاهين سيتغ هاي سرخ

جريان دموكراتيك نوين افغانستان كه در صدر آن اسم رفيق اكرم ياري قرار دارد، مايه ي مباهات خلق هاي آزاديخواه اين كشور است. اين جريان كه با جنبش شعله يي مهر تسجيل بر پراتيك انقلابي رهروان راه سرخ انقلاب در دهه ي ششم سده ي بيستم ميزند، تحت رهبري صدر اكرم ياري و با سازمان جوانان مترقي ثبت تاريخ اين...

silay_hillary_bon_2 0

حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر

سند به فارمت “پی.دی.اف” حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر سند به فارمت “ورد” حزب همبستگی افغانستان ملوث با عفونت لابیگری و دریوزگی بر آستان امپریالیست های اشغالگر this is default footer data

نوشته: رفیق عمار 0

افغانستان از همه مهمترضرورت به رهبران انقلابی و وطن پرست دارد

خلق آزادیخواه و وطن پرست ما برای رسیدن به آزادی وخواسته های دیگر شان درکنار سایر لازمه ها ،نیاز به رهبران انقلابی،آزادیخواه ووطن پرست دارند.هرگاهی که چنین شرایط برای شان مساعد گردیده زنجیر اسارت استعمار را به سادگی گسسته اند. روزبیست وهشتم اسد ،روز استرداد استقال کشور ما از چنگال بریتانیا، نمود ومظهراین حقیقت در تاریخ آزادی خواهی کشور ماست...

حرکت بیان زندگیست 0

حرکت بیان زندگیست

آنچه در زیر میخوانید، متن سخنرانی یک تن از رفقای مهمان (خارج از تشکیلات سازمان کارگران افغانستان) در محفل به مناسبت 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی میباشد. رفیق مذکور متن زیر را در محفلی که سازمان ما به مناسبت 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی برگزار نموده بود،‌ ارائه نمود.                           حرکت بیان زندگیست زندگی در حرکت...

رفیق مجید کلکانی، بر تارک آینده می درخشد! 0

رفیق مجید کلکانی، بر تارک آینده می درخشد!

آنچه در زیر میخوانید سند پایه به مناسبت هجدهم جوزای 1394 یعنی 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی میباشد. این سند پایه ء سازمان کارگران افغانستان برای این مناسبت،‌توسط یکتن از رفقای کمیته مرکزی سازمان، در محفلی که بوسیله سازمان ما، به مناسبت 35 سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی برگزار گردیده بود،‌توسط یکتن از رفقای کمیته مرکزی سازمان به...

بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی رهبر وبنیان گزار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) وجبهه متحد ملی. 0

بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی رهبر وبنیان گزار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) وجبهه متحد ملی.

آنچه در زیر میخوانید متن سخنرانی رفیق (هادی) عضو کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) میباشد که رفیق (هادی) آنرا  در محفل ۱۸ جوزای ۱۳۹۴ خورشیدی به مناسبت ۳۵ مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی آنرا به ارائه نموده اند. بمناسبت گرامی داشت از سی وپنجمین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی رهبر وبنیان گزار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما) وجبهه متحد...

...مگر که باز مجید 0

…مگر که باز مجید

قسم به باور سرخ شفق، قسم به طلوع قسم به جنگل انبوه یاد های سبز قسم به شعله جاوید راه یاری ها قسم به پویه باران به ناخدای سبز که در زمین و زمان چون مجید رزم آور ندید و باز نبیند مگر که باز مجید مگو مجید پیامیست محو و سربسته که برمن و تو گشودست گنج راز مجید!...

نور مجید 0

نور مجید

    آزادگی چکامه ء عرش مجید ماست شعر شفق تلاوت نام شهید ماست   جایی است، چی گوارا، جایی دگر مجید در کثرت است وحدت و صبح امید ماست   از میله ء‌تفنگ سحرگستران داد سربرکشیده مجد که نامش نوید ماست   ماییم و رزم سرخ و تلالوی لاله ها آلاله خون ماست که رنگ نشید ماست   ما...

سازمان کارگران افغانستان از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود برگزار نمود 0

سازمان کارگران افغانستان از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی محفل یادبود در داخل کشور برگزار نمود

امروز هجدهم جوزای 1394 خورشیدی از 35 مین سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی بوسیله دژخیمان مزدور سوسیال-امپریالیسم روس،  محفل یادبود بوسیله سازمان کارگران افغانستان و برخی از رفقای خارج تشکیلات که به این محفل دعوت شده بودند، برگزار گردید. از هجدهم جوزا سالگرد شهادت رفیق مجید کلکانی هر سال محافل یاد بود بوسیله دوستداران و راهیان راه مجید و حتی...

نامه سرگشاده به جنبش کمونیستی بین المللی 0

نامه سرگشاده به جنبش کمونیستی بین المللی

امروزه، جنبش کمونیستی بین المللی، به چالش های زیادی مواجه است، از قبیل ژرفا پذیری بحران عمومی سرمایه داری، گرایش بسوی جنگ امپریالیستی، و حدت تقابل نیروهای امپریالیست { و سرانجام} تغیر اقلیم. و از اثر تکامل ناموزون موجود در جنبش بین المللی کمونیستی، اختلافات زیادی موجود است که حقایق را چگونه دریابیم. در واقع امر، وحدت کافی موجود نیست،...

وحدت بین المللی کمونیست ها مستلزم درهم شکستن رویزیونیسم آواکیانی، سنتریسم و همه اشکال رویزیونیسم میباشد! 0

اعلامیه مشترک احزاب و سازمانهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست

پرولتاریای همه کشور ها، متحد شوید اعلامیه مشترک احزاب و سازمانهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست   مصوبه ی 26 دسامبر 2012 برگردان به فارسی دری از : سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست) آماده شده برای انترنت بوسیله: گروه دبیران جنگ خلق     وحدت بین المللی کمونیست ها مستلزم درهم شکستن رویزیونیسم آواکیانی، سنتریسم و همه اشکال رویزیونیسم میباشد! یک سال قبل،...

در دفاع از تظاهرات دوهزار كارگر معدنچي در آفريقاي جنوبي 0

در دفاع از تظاهرات دوهزار كارگر معدنچي در آفريقاي جنوبي

پس از آنكه اعتصاب حماسه آفرين كارگران معدن ماريكاناي افريقاي جنوبي بوسيله پوليس آن كشور به خاك و خون كشيده شد و به تعداد چهل كارگر مظلومانه به شهادت رسيد،‌اينك طبقه كارگر آن كشور، با در اهتزاز نگهداشتن درفش دادخواهي كبير خويش، تظاهرات با شكوه خويش را كه در آن دو هزار كارگر متعهد سهم دارند، در دفاع از اعتصاب...

طالبان و امریکا 0

طالبان و امریکا

گزارش ذيل را يك تن از هواداران جريان دموكراتيك نوين افغانستان  براي ما فرستاده است. وي كه به اين گزارش از طريق گزارشگران رسانه ها  دست يافته است، آنرا براي ما گسيل داشته است. با اينكه اين گزارش با اصطلاح بر طبق موازين ژورناليستيك كه همانا تعبيري بورژوايي از نوعي ارائه گزارش “بيطرفانه” اما در اصل، مبتني بر نوعي نقطه...

قاب سرخ 0

نقدي بر برخي از توهمات كماليستي آقاي” هرمز دامان” و جمعي از مائوئيست هاي ايران / بخش دوم

چرا براي ما بحث روي ماهيت طبقاتي رژيم برسر اقتدار در ايران،‌و صحبت روي فرماسيون اقتصادي مسلط بر ايران مهم است. زيرا كه همانگونه كه صدر گونزالو تاكيد ورزيده است، اشتباه در شناخت ماهيت طبقاتي رژيم بر سر اقتدار ارتجاع‌،‌و اشتباه در شناخت ساختار طبقاتي فرماسيون اقتصادي مسلط،‌سبب ميشود كه : ما راه را تا آخر اشتباه رفته، و به...

نفرین به تسلیم طلبان و مرتدانی که بوسه بر خنجر خونریز امپریالیسم و ارتجاع می زنند! 0

نفرین به تسلیم طلبان و مرتدانی که بوسه بر خنجر خونریز امپریالیسم و ارتجاع می زنند!

امپریالیزم جهانخوار، دشمن خلق های ستمدیده است. خلق های ستمدیده و فقیر، در سراسر دنیا بر ضد فقر، بی عدالتی و ستمگری به مبارزه خویش ادامه میدهند. امپریالیزم میکوشد تا در صفوف احزاب و سازمانهای پیشاهنگ پرولتری رخنه کرده، و با استفاده از توهمات طبقاتی برخی از عناصر خرده بورژوازی که در لای سازمانهای انقلابی خزیده اند، آن سازمانها را...

نه با طالبان، نه با ر‍ژيم پوشالي! دوشادوش توده هاي آزاديخواه ولايات شرقي! 0

نه با طالبان، نه با ر‍ژيم پوشالي! دوشادوش توده هاي آزاديخواه ولايات شرقي!

  خلق هاي آزاديخواه افغانستان، همانگونه كه طي ده ساله اخير بر ضد اشغالگران امپرياليست و رژيم پوشالي دست نشانده امپرياليزم رزميده اند، بر ضد ارتجاع طالبي و نيروهاي مزدوري كه زير نام طالب در خدمت منافع امپرياليزم جهان خوار قرار دارند،‌نيز رزميده اند. با آنكه رژيم پوشالي از تضاد ميان خلق ها و ارتجاع طالبي ميكوشد براي تثبيت حاكميت...

نه با طالبان نه با رژیم پوشالی!دوشادوش توده های آ زادیخواه ولایت غزنی 0

نه با طالبان نه با رژیم پوشالی! دوشادوش توده های آزادیخواه ولایت غزنی!

  از حدود دو ماه قبل بدین سو، در ولایت غزنی تحرکاتی ضد طالبانی در مناطقی که سابقا تحت کنترل طالبان بود، آغاز یافته است. جالب اینست که قیام کننده گان، که خواهان اخراج طالبان از مناطق نفوذی و تحت نفوذ طالبان اند، نیز مدعی اند که حاکمیت رژیم پوشالی را نیز برنمی تابند. بدین ترتیب می بینیم که نوعی...

مرده باد عاملين حملات انتحاري اخير در ولايت قندهار 0

مرده باد عاملين حملات انتحاري اخير در ولايت قندهار

  دو حمله انتحاري پيهم به روز چهارشنبه 17 جوزاي 1391 حدود هفتاد كشته و زخمي برجاي گذاشت. گروه “طالبان” مسئوليت اين حملات انتحاري را به عهده گرفت. قربانيان اين جنايت طالبان كوردل و وطن فروش، اكثر از غير نظاميان بوده اند، و به گفته مقامات مسئول رژيم پوشالي، حين وقوع حملات، از نظاميان اعم از خارجي و يا “داخلي”...

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سراب همسویی با طالبان 0

حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان و سراب “همسويي” با طالبان

هنگاميكه نيروهاي اشغالگر امريكايي-انگليسي-شركا به افغانستان تجاوز كردند، برخي از گروهها و سازمانهاي مدعي “چپ” و “كمونيسم”، در غرقاب  تسليم طلبي به، و سرانجام در لجنزار پيوستن به كمپ امپرياليسم و ارتجاع قرار گرفتند. سازمان رهايي افغانستان و راوا از اين شمار اند. باري در جايي يك تن از اعضاي سازمان رهايي كه خويشتن را سخن گوي آن حزب ميخواند،...

گزارشی توسط یکتن از هواداران سازمان کارگران افغانستان 0

(روز می) و بورژوا، کارگر و اژدها!

    در تایوان، جوانان کارگر، نه با دم اژدها، که پیش دهان اژدها، با دم اژدها بازی کردند! در تایپی، در مقابل کاخ ریاست جمهوری، اقدام به پرتاب نارنجک های دودزا[i]  بسوی کاخ ریاست جمهوری نمودند. به این ترتیب، اعتراضات کارگری در روز (اول می) به گونه ء‌نمادین رژیم پوشالی را نشانه گرفت. ارتجاع هار “اسلامگرای” ترکیه حتی توان...

First of May 2015 : Understand and fight the demons of imperialism, bureaucratic capitalism and semi-feudalism ! 0

First of May 2015: Understand and fight the demons of imperialism, bureaucratic capitalism and semi-feudalism!

JOINT STATEMENT Signatories: Party Communist MLM France Centre MLM Belgium Organization of the workers of Afghanistan (Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist) First of May 2015: Understand and fight the demons of imperialism, bureaucratic capitalism and semi-feudalism! In the famous painting “The School of Athens” by the Renaissance painter Raphael, we can see Plato and Aristotle as the central figures : Plato points his...

revoltuion_mlm 0

اول می 2015 : دیو های امپریالیسم، کاپیتالیزم بروکراتیک و نیمه-فئودالیسم را شناخته، بر ضد شان، بجنگید!

  اعلامیه ء مشترک   سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست) حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه مرکز مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلجیم اول می، 2015 میلادی     اول می 2015 :  دیو های امپریالیسم، کاپیتالیزم بروکراتیک و نیمه-فئودالیسم را شناخته، بر ضد شان، بجنگید! در نقاشی مشهور ” مکتب آتن” آفرینش رافائل، نقاش عهد رنسانس، افلاطون و ارسطو را به مثابه چهره های مرکزی می...

chairman_akram_yari 0

صدر یاری

  شعری از رفیق “نبرده” در باره صدر اکرم یاری     صدر یاری   صدر یاری شعله ء جاوید رزم رهبر ما-  ناخدای    انقلاب در نبرد خلق با پتیاره گی خط سرخ او لوای انقلاب   داس وچکش پرتوخورشید عشق صدر یاری  چاووشی جنگ خلق نوریان  رزم نور و ظلمت ایم نور یاری   مشعل آهنگ خلق   از دم اندیشه اش روید بهار وزن...

chairman_yar_owa 0

نفرین به هفتم اکتوبر و رژیم پوشالی یانکی-مل این شاه شجاع سوم!

  پس از شکست سوسیال امپریالیست های “روس” در افغانستان ٰ کشور ما  از حالت یک کشور نیمه فئودال-مستعمره به حالت نیمه-فئودالی-نیمه مستعمره در آمد. سراسر دوره سیاه حاکمیت جهادی های وحشی و طالبان کور دل و جنایت پیشهٰ حالت نیمه مستعمره سایه سیاه خویش را بر کشور پهن نموده بود. با تجاوز امپریالیست های امریکایی و متحدان ناتوییٰ اشٰ و...

owa_mlm_chairman_yari 0

هفت قوس: بانگ بلند دلکش ناقوس مقاومت و چیره گی بازوان ستبر ناموس انقلاب

  ما معتقد ایم که “بازوان بلورین صبحدم” انقلابٰ – تیغ ارتجاع فگن خویش را بران تر از پیش به کار خواهد برد و “پرده ء تاریک شب” را خواهد درید! تنها مرتجعان و رهسپران وادی ننگ و تسلیم طلبی اند که بوسه بر آستان پلید امپریالیزم و سرمایه کاشته و بیش  خواهند کاشت! تنها تسلیم شده گانی زبون از قماش...

mlm_principally_maoism 0

ششم جدیٰ- سند وطن فروشی و سوسیال-خیانت پیشه گی مزدوران سوسیال-امپریالیسم “شوروی”- را تقبیح کنیم

  باند های رویزیونیستی و مزدور منش “خلق” و پرچم از همان بدو نضج گیریٰ ثابت نمودند که نطفه های حرام سوسیال-امپریالیسم “شوروی” بوده و نه تنها با انقلاب و مبارزه انقلابی بیگانه و در جهت مخالف با آن قرار دارند بل دشمنان سوگند خورده ء خلق های افغانستان نیز اند. همگان میدانند که چگونه ترکی پلید دست ظاهر شاه...

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست