به تارنمای مشی توده یی خوش آمدید

نامه سرگشاده به جنبش کمونیستی بین المللی 0

نامه سرگشاده به جنبش کمونیستی بین المللی

امروزه، جنبش کمونیستی بین المللی، به چالش های زیادی مواجه است، از قبیل ژرفا پذیری بحران عمومی سرمایه داری، گرایش بسوی جنگ امپریالیستی، و حدت تقابل نیروهای امپریالیست { و سرانجام} تغیر اقلیم. و از اثر تکامل ناموزون موجود در جنبش بین المللی کمونیستی، اختلافات زیادی موجود است که حقایق را چگونه دریابیم. در واقع امر، وحدت کافی موجود نیست،...

وحدت بین المللی کمونیست ها مستلزم درهم شکستن رویزیونیسم آواکیانی، سنتریسم و همه اشکال رویزیونیسم میباشد! 0

اعلامیه مشترک احزاب و سازمانهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست

پرولتاریای همه کشور ها، متحد شوید اعلامیه مشترک احزاب و سازمانهای مارکسیست-لنینیست-مائوئیست   مصوبه ی 26 دسامبر 2012 برگردان به فارسی دری از : سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست) آماده شده برای انترنت بوسیله: گروه دبیران جنگ خلق     وحدت بین المللی کمونیست ها مستلزم درهم شکستن رویزیونیسم آواکیانی، سنتریسم و همه اشکال رویزیونیسم میباشد! یک سال قبل،...

در دفاع از تظاهرات دوهزار كارگر معدنچي در آفريقاي جنوبي 0

در دفاع از تظاهرات دوهزار كارگر معدنچي در آفريقاي جنوبي

پس از آنكه اعتصاب حماسه آفرين كارگران معدن ماريكاناي افريقاي جنوبي بوسيله پوليس آن كشور به خاك و خون كشيده شد و به تعداد چهل كارگر مظلومانه به شهادت رسيد،‌اينك طبقه كارگر آن كشور، با در اهتزاز نگهداشتن درفش دادخواهي كبير خويش، تظاهرات با شكوه خويش را كه در آن دو هزار كارگر متعهد سهم دارند، در دفاع از اعتصاب...

طالبان و امریکا 0

طالبان و امریکا

گزارش ذيل را يك تن از هواداران جريان دموكراتيك نوين افغانستان  براي ما فرستاده است. وي كه به اين گزارش از طريق گزارشگران رسانه ها  دست يافته است، آنرا براي ما گسيل داشته است. با اينكه اين گزارش با اصطلاح بر طبق موازين ژورناليستيك كه همانا تعبيري بورژوايي از نوعي ارائه گزارش “بيطرفانه” اما در اصل، مبتني بر نوعي نقطه...

قاب سرخ 0

نقدي بر برخي از توهمات كماليستي آقاي” هرمز دامان” و جمعي از مائوئيست هاي ايران / بخش دوم

چرا براي ما بحث روي ماهيت طبقاتي رژيم برسر اقتدار در ايران،‌و صحبت روي فرماسيون اقتصادي مسلط بر ايران مهم است. زيرا كه همانگونه كه صدر گونزالو تاكيد ورزيده است، اشتباه در شناخت ماهيت طبقاتي رژيم بر سر اقتدار ارتجاع‌،‌و اشتباه در شناخت ساختار طبقاتي فرماسيون اقتصادي مسلط،‌سبب ميشود كه : ما راه را تا آخر اشتباه رفته، و به...

نفرین به تسلیم طلبان و مرتدانی که بوسه بر خنجر خونریز امپریالیسم و ارتجاع می زنند! 0

نفرین به تسلیم طلبان و مرتدانی که بوسه بر خنجر خونریز امپریالیسم و ارتجاع می زنند!

امپریالیزم جهانخوار، دشمن خلق های ستمدیده است. خلق های ستمدیده و فقیر، در سراسر دنیا بر ضد فقر، بی عدالتی و ستمگری به مبارزه خویش ادامه میدهند. امپریالیزم میکوشد تا در صفوف احزاب و سازمانهای پیشاهنگ پرولتری رخنه کرده، و با استفاده از توهمات طبقاتی برخی از عناصر خرده بورژوازی که در لای سازمانهای انقلابی خزیده اند، آن سازمانها را...

نه با طالبان، نه با ر‍ژيم پوشالي! دوشادوش توده هاي آزاديخواه ولايات شرقي! 0

نه با طالبان، نه با ر‍ژيم پوشالي! دوشادوش توده هاي آزاديخواه ولايات شرقي!

  خلق هاي آزاديخواه افغانستان، همانگونه كه طي ده ساله اخير بر ضد اشغالگران امپرياليست و رژيم پوشالي دست نشانده امپرياليزم رزميده اند، بر ضد ارتجاع طالبي و نيروهاي مزدوري كه زير نام طالب در خدمت منافع امپرياليزم جهان خوار قرار دارند،‌نيز رزميده اند. با آنكه رژيم پوشالي از تضاد ميان خلق ها و ارتجاع طالبي ميكوشد براي تثبيت حاكميت...

نه با طالبان نه با رژیم پوشالی!دوشادوش توده های آ زادیخواه ولایت غزنی 0

نه با طالبان نه با رژیم پوشالی! دوشادوش توده های آزادیخواه ولایت غزنی!

  از حدود دو ماه قبل بدین سو، در ولایت غزنی تحرکاتی ضد طالبانی در مناطقی که سابقا تحت کنترل طالبان بود، آغاز یافته است. جالب اینست که قیام کننده گان، که خواهان اخراج طالبان از مناطق نفوذی و تحت نفوذ طالبان اند، نیز مدعی اند که حاکمیت رژیم پوشالی را نیز برنمی تابند. بدین ترتیب می بینیم که نوعی...

مرده باد عاملين حملات انتحاري اخير در ولايت قندهار 0

مرده باد عاملين حملات انتحاري اخير در ولايت قندهار

  دو حمله انتحاري پيهم به روز چهارشنبه 17 جوزاي 1391 حدود هفتاد كشته و زخمي برجاي گذاشت. گروه “طالبان” مسئوليت اين حملات انتحاري را به عهده گرفت. قربانيان اين جنايت طالبان كوردل و وطن فروش، اكثر از غير نظاميان بوده اند، و به گفته مقامات مسئول رژيم پوشالي، حين وقوع حملات، از نظاميان اعم از خارجي و يا “داخلي”...

حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان و سراب همسویی با طالبان 0

حزب كمونيست (مائوئيست) افغانستان و سراب “همسويي” با طالبان

هنگاميكه نيروهاي اشغالگر امريكايي-انگليسي-شركا به افغانستان تجاوز كردند، برخي از گروهها و سازمانهاي مدعي “چپ” و “كمونيسم”، در غرقاب  تسليم طلبي به، و سرانجام در لجنزار پيوستن به كمپ امپرياليسم و ارتجاع قرار گرفتند. سازمان رهايي افغانستان و راوا از اين شمار اند. باري در جايي يك تن از اعضاي سازمان رهايي كه خويشتن را سخن گوي آن حزب ميخواند،...

گزارشی توسط یکتن از هواداران سازمان کارگران افغانستان 0

(روز می) و بورژوا، کارگر و اژدها!

    در تایوان، جوانان کارگر، نه با دم اژدها، که پیش دهان اژدها، با دم اژدها بازی کردند! در تایپی، در مقابل کاخ ریاست جمهوری، اقدام به پرتاب نارنجک های دودزا[i]  بسوی کاخ ریاست جمهوری نمودند. به این ترتیب، اعتراضات کارگری در روز (اول می) به گونه ء‌نمادین رژیم پوشالی را نشانه گرفت. ارتجاع هار “اسلامگرای” ترکیه حتی توان...

First of May 2015 : Understand and fight the demons of imperialism, bureaucratic capitalism and semi-feudalism ! 0

First of May 2015: Understand and fight the demons of imperialism, bureaucratic capitalism and semi-feudalism!

JOINT STATEMENT Signatories: Party Communist MLM France Centre MLM Belgium Organization of the workers of Afghanistan (Marxist-Leninist-Maoist, principally Maoist) First of May 2015: Understand and fight the demons of imperialism, bureaucratic capitalism and semi-feudalism! In the famous painting “The School of Athens” by the Renaissance painter Raphael, we can see Plato and Aristotle as the central figures : Plato points his...

revoltuion_mlm 0

اول می 2015 : دیو های امپریالیسم، کاپیتالیزم بروکراتیک و نیمه-فئودالیسم را شناخته، بر ضد شان، بجنگید!

  اعلامیه ء مشترک   سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست) حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه مرکز مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلجیم اول می، 2015 میلادی     اول می 2015 :  دیو های امپریالیسم، کاپیتالیزم بروکراتیک و نیمه-فئودالیسم را شناخته، بر ضد شان، بجنگید! در نقاشی مشهور ” مکتب آتن” آفرینش رافائل، نقاش عهد رنسانس، افلاطون و ارسطو را به مثابه چهره های مرکزی می...

chairman_akram_yari 0

صدر یاری

  شعری از رفیق “نبرده” در باره صدر اکرم یاری     صدر یاری   صدر یاری شعله ء جاوید رزم رهبر ما-  ناخدای    انقلاب در نبرد خلق با پتیاره گی خط سرخ او لوای انقلاب   داس وچکش پرتوخورشید عشق صدر یاری  چاووشی جنگ خلق نوریان  رزم نور و ظلمت ایم نور یاری   مشعل آهنگ خلق   از دم اندیشه اش روید بهار وزن...

chairman_yar_owa 0

نفرین به هفتم اکتوبر و رژیم پوشالی یانکی-مل این شاه شجاع سوم!

  پس از شکست سوسیال امپریالیست های “روس” در افغانستان ٰ کشور ما  از حالت یک کشور نیمه فئودال-مستعمره به حالت نیمه-فئودالی-نیمه مستعمره در آمد. سراسر دوره سیاه حاکمیت جهادی های وحشی و طالبان کور دل و جنایت پیشهٰ حالت نیمه مستعمره سایه سیاه خویش را بر کشور پهن نموده بود. با تجاوز امپریالیست های امریکایی و متحدان ناتوییٰ اشٰ و...

owa_mlm_chairman_yari 0

هفت قوس: بانگ بلند دلکش ناقوس مقاومت و چیره گی بازوان ستبر ناموس انقلاب

  ما معتقد ایم که “بازوان بلورین صبحدم” انقلابٰ – تیغ ارتجاع فگن خویش را بران تر از پیش به کار خواهد برد و “پرده ء تاریک شب” را خواهد درید! تنها مرتجعان و رهسپران وادی ننگ و تسلیم طلبی اند که بوسه بر آستان پلید امپریالیزم و سرمایه کاشته و بیش  خواهند کاشت! تنها تسلیم شده گانی زبون از قماش...

mlm_principally_maoism 0

ششم جدیٰ- سند وطن فروشی و سوسیال-خیانت پیشه گی مزدوران سوسیال-امپریالیسم “شوروی”- را تقبیح کنیم

  باند های رویزیونیستی و مزدور منش “خلق” و پرچم از همان بدو نضج گیریٰ ثابت نمودند که نطفه های حرام سوسیال-امپریالیسم “شوروی” بوده و نه تنها با انقلاب و مبارزه انقلابی بیگانه و در جهت مخالف با آن قرار دارند بل دشمنان سوگند خورده ء خلق های افغانستان نیز اند. همگان میدانند که چگونه ترکی پلید دست ظاهر شاه...

maoism 0

Greeting Message to International Conference in Madrid Spain October 19, 2013

Organization of the workers of Afghanistan’s :       Greeting Message to International Conference in Madrid Spain October 19, 2013 Glory to the International Conference, and Let us celebrate the Anniversaries of Great October and Chinese Revolutions! May the International Conference in Madrid Spain on October 19, 2013 pave the way for successful debates within the ICM waging more...

mao-quote 0

OPEN LETTER TO THE INTERNATIONAL COMMUNIST MOVEMENT: LONG LIVE MARXISM-LENINISM-MAOISM, UNIVERSAL IDEOLOGY OF THE INTERNATIONAL PROLETARIAT!

Proletarians of All Countries, Unite!   OPEN LETTER TO THE INTERNATIONAL COMMUNIST MOVEMENT: LONG LIVE MARXISM-LENINISM-MAOISM, UNIVERSAL IDEOLOGY OF THE INTERNATIONAL PROLETARIAT! We, the signatories of this letter, salute all the communists and revolutionaries of the glorious International Communist Movement. We do so with the goal of serving to overcome the present situation of dispersion, to reach unity based on...

mlmism 0

1st of May 2013: Maoism is the spring of our epoch!

On this first of May 2013, from Afghanistan, Belgium and France, full of revolutionary optimism, we hail all the proletarians and oppressed masses of the world, calling them to unite under the red banner of Maoism! We call them to understand the two sides of world’s reality. The night is dark, darkness seems to envelop each aspect of reality, but...

mlm_joint_declaration 0

INTERNATIONAL UNITY OF THE COMMUNISTS DEMANDS FIRMNESS IN THE DEFENSE OF MARXISM-LENINISM-MAOISM!

Joint Declaration     INTERNATIONAL UNITY OF THE COMMUNISTS DEMANDS FIRMNESS IN THE DEFENSE OF MARXISM LENINISM MAOISM!   The continuing world economic crisis shows the expiration of the capitalist system, whose current imperialist phase of agony and decomposition is the highest and last stage in the historical existence of capitalism, beyond which only follows the World Proletarian Revolution and...

mao 0

همه با هم درافشای ماهیت توطئه وتخریبکاری وب سایت بی . بی . سی

امپریالیزم انگلیس یکی ازبزرگترین دشمنان خلق های آزادیخواه جهان بشمار میرود. زنجیراسارت این امپریالیزم استعمارگرتاکنون برگردن خلقها درچندین جزایروازآنجمله خلق های فالکلاند، جبل الطارق، جزایرشاگوس، برمودا،ورجین، کیمان، اورسترات، پیتکین، ساوت جیورجیاو…عیره سنگینی میکند. این روباه پیرعلیرغم مزمزه خون دردهنش ازشکست های تاریخی درجنگ علیه خلق افغانستان باردیگردرسال 2001 مانندچوچه سگ خانگی بابادارکاوبای اش برافغانستان حمله کرد.تاهنوز هزاران افغانستانی به دست...

long_life_mlm 0

کشتاروحشیانه مردم بیدفاع غوربند به واسطه نیروهای اشغالگروارتش رژیم پوشالی راشدیدامحکوم میکنیم

نیروهای اشغالگرامپریالیست ها وارتش مزدورافغانستان روز24جدی دست به جنایت دیگرزدند. این جنایت که ماهیت ضد مردمی ارتش مزدوروخصلت جنایتکارانه ضدانسانی امپریالیست هارابنمایش میگذاردقتلعام مردم بیدفاع وازجمله اطفال، مردان وزنان سالخورده ودهقانان مظلوم منطقه”سرخی” ولسوالی( غوربند) سیاه گرد ولایت پروان بود. نیروهای اشغالگرببهانه کشته شدن یکی ازسربازان آیساف درحوالی این دهکده که معلوم نیست چه کسی اوراکشته اند،این روستاراازهوابه زیرآتش گرفتند....

mlm_lenin_great 0

نه با طالبان نه با رژیم پوشالی، دوشادوش خلق های آزادیخواه ولسوالی سیاه گرد غوربند

خلق های آزادیخواه ما همانگونه که در برابر اشغالگران و رژیم دست نشانده نه گفته و از انقیادطلبی ملی گریزان اند، همانگونه در برابر ارتجاع “طالبی” به مثابه نیرو های مزدور آی.اس.آی و ارتجاع منطقه بیزار بوده و نیک میدانند که طالبان به مثابه ء یک گروه مزدور ساخته و پرداخته امپریالیست ها بوده اند. خلق های ما به یاد...

mlm_life_long 0

تنها جنگ ممتد خلق، رهایی زنان را مادیت می بخشد!

“ما باید در اذهان توده زنان این خواست را به لحاظ سیاسی با  رنجها، نیازها و آمال زنان كارگر بیامیزیم. همه آنها باید بدانند كه دیكتاتوری پرولتاریا برای آنان چه معنی خواهد داشت: تساوی كامل حقوق با مردان، هم قانوناً و هم در عمل، در خانواده، در دولت و در جامعه، اینها به معنی تضمین نابودی قدرت بورژوازی است. “‏ لنین...

jang_khalq 0

اعلامیه سازمان کارگران افغانستان

اعلامیه سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م) “انتخابات” حمل 1393  را قاطعانه تحریم کنید! بسوی جنگ خلق روانه شوید!   ما را ز  انقلاب،  سر انتخاب نیست چون انتخاب ما  بجز از انقلاب نیست (فرخی یزدی)   “انتخابات” پوشالی گذشته، چنان افتضاح به بار آورد که حتی خود “سازمان ملل متحد” که کارگزار سیاست های امپریالیستی  قدرت های خون آشام است، اقرار نمود...

prettificationists 0

حزب “همبستگي افغانستان” خويشتن را مصادره به نفس ميكند!

در وبسايت حزب “همبستگي افغانستان” جمله ء زير از “مارك تواين” در سرلوح مي درخشد: ” آنجا كه آزادي نيست، اگر راي دادن چيزي را تغيير مي داد، اجازه نمي دادند كه راي بدهيد.”   پرسش كليدي نيرو هاي مترقي و انقلابي از اين حزب نيز چنين است:   “آنجا كه آزادي نيست، اگر ساختن احزاب سركاري نظير “حزب همبستگي...

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست