به تارنمای مشی توده یی خوش آمدید

chairman_akram_yari_live_long 0

چگونه چشمان “سرمایه داری پیرامونی” حکمتیست های “سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان”، در برابر اشغالگران کوری میکند؟!

یکی از رفقای کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) به تاریخ 23 ماه اپریل، وبسایت “سازمان سوسیالیست های کارگری” را مرور نموده، از مشاهده اینکه اعلامیه ء به مناسبت روز جهانی کارگر آن “سازمان” در اخیر خویش تاریخ “اول می 2014 “میلادی، را دارد به شگفتی اندر شده است!!! ممکن است این اعلامیه چندین روز ماقبل از تاریخ مرور این...

تسلیم ناپذیری میراث کهن و باشکوه نیاکان آزادیخواه ماست 0

تسلیم ناپذیری میراث کهن و باشکوه نیاکان آزادیخواه ماست.

به مناسبت قیام با شکوه 24 حوت 1357خورشیدی خلق آزادیخواه ء‌هرات که رژیم پوشالی (خلق-پرچم) مزدور سوسیالیسم-امپریالیسم روس را در سراشیبی اضمحلال قرار داده بود. نگارش: رفیق عمار عضو کمیته ء مرکزی سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)   تسیلم ناپذیری میراث کهن و باشکوه نیاکان آزادیخواه ماست   رستاخیزها وقیام های پارینه مردم ما چه درگذشته وچه درحال گواه آن است که...

owa_mlm_logo_red 0

(9 مین) سالگرد تاسیس سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست را گرامی داریم

اعلامیه ز خون خویشی خطی میکشم بسوی شفق چه خوب عاشق این سرخی سرانجامم تویی که پشت تو میلرزد از تصور مرگ منم که زندگی دیگرست اعدامم شهید رفیق سرمد      (9 مین) سالگرد تاسیس سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست ، عمدتا مائوئیست) را گرامی داریم! از پنجم حمل 1385 خورشیدی درست 9 سال میگذرد. 9 سال قبل از امروز، در...

pcp_int_owa_mlm 0

WE WERE RIGHT!

WE WERE RIGHT!   EITHER PRACHANDA OR MOHAN BAIDYA (KIRAN ) MEANS MORE REVISIONISM! our organization produced a document in Ferbruary 15, 2013, titled:   EITHER PRACHANDA OR MOHAN BAIDYA (KIRAN) MEANS MORE REVISIONISM!   The document was pulished in our website and also in other fraternal Maoist websites. The document declared opposition to the so called “people’s revolt” and...

a 0

 بارک اوباماواسلام واقعی وغیر واقعی

.  بارک اوبامارئیس جمهوراضلاع متحده امریکامی گوید: “این دروغ است که مابااسلام می جنگیم، مابا آنهائی که اسلام رابه انحراف کشانیده اند، جنگ میکنیم“(اینجا)رامطالعه کنید. اوکه روزپنجشنبه 19ام فیبروری درگردهم آئی” مبارزه با افراط گرائی و خشونت”سخن میگفت،علاوه کرد”همه ما مسئولیت داریم که دربرابراین حرف نادرست بایستیم که گروه هائی مثل دولت اسلامی (داعش)نماینده دین اسلام هستند، چون این باورغلط...

owa_mlm_chairman_yari 0

هشت مارچ) را با برافراشتن درفش فمینیسم پرولتری گرامی دارید

  همانگونه که گراف کشت و قاچاق مواد مخدر پس از تجاوز اشغالگران امریکایی-شرکا بر افغانستان چندین برابر شد، خشونت علیه زنان نیز طی بیش از سیزده سال اخیر سیر صعودی پیموده است. اینهمه در حالی است که اشغالگران و رژیم پوشالی دست نشانده ء شان با دروغ بافی های تمام، لاف از مبارزه در راستای احقاق حقوق زنان میزنند....

Worker2 0

علیه مشاطه گری

علیه مشاطه گری   طرح مسئله دو جناح مشاطه گر در پسا-2001 مشاطه گران “سنتریست” دروغ و ماکیاولیسم: فصل و محراق مشترک جناحهای مشاطه گر بن بست و فرجام رسوای مشاطه گری   پس از واژگونی “امارت اسلامی طالبان” بوسیله ی نیرو های اشغالگر امریکایی-شرکاٰ رژیم دست نشانده ای که ننگ معامله ی وطن فروشان کنفرانس بن دایه گی اش...

mlm_p_maoism 0

نفرین به هفتم اکتوبر و رژیم پوشالی یانکی-مل این شاه شجاع سوم

پس از شکست سوسیال امپریالیست های “روس” در افغانستان ٰ کشور ما از حالت یک کشور نیمه فئودال-مستعمره به حالت نیمه-فئودالی-نیمه مستعمره در آمد. سراسر دوره سیاه حاکمیت جهادی های وحشی و طالبان کور دل و جنایت پیشهٰ حالت نیمه مستعمره سایه سیاه خویش را بر کشور پهن نموده بود. با تجاوز امپریالیست های امریکایی و متحدان ناتوییٰ اشٰ و...

download 0

انتخابات حمل 1393 را قاطعانه تحریم کنید

اعلامیه سازمان کارگران افغانستان(م.ل.م)[wzslider autoplay=”true”] “انتخابات” حمل 1393 را قاطعانه تحریم کنید! بسوی جنگ خلق روانه شوید!   ما را ز انقلاب، سر انتخاب نیست چون انتخاب ما بجز از انقلاب نیست (فرخی یزدی)   “انتخابات” پوشالی گذشته، چنان افتضاح به بار آورد که حتی خود “سازمان ملل متحد” که کارگزار سیاست های امپریالیستی قدرت های خون آشام است، اقرار...

chairman_mao 0

حزب “همبستگي افغانستان” خويشتن را مصادره به نفس ميكند

  دروبسايت حزب”همبستگي افغانستان”جمله ء زيراز”مارك تواين” درسرلوح مي درخشد “آنجا كه آزادي نيست، اگر راي دادن چيزي را تغيير مي داد، اجازه نمي دادند كه راي بدهيد.” پرسش كليدي نيرو هاي مترقي و انقلابي از اين حزب نيز چنين است: “آنجا كه آزادي نيست، اگرساختن احزاب سركاري نظير”حزب همبستگي افغانستان”چيزي را تغييرمي داد، آيا امپرياليست هاي اشغالگر و رژيم...

chairman_yari_mlm_afghanistan 0

اعلامیه

اعلامیه سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م گور خونین شهیدان به تو آواز دهد آتشی راکه فروزان شده، خاموش مکن “هلکوپتر های نیروهای بین المللی” یا همان هلکوپتر های اشغالگران امپریالیست، به تاریخ دو شنبه،سیزدهم اسد 1393 خورشیدی، باری دیگر با حملات هوایی خویش، دامان مادر-وطن ما را با خون فرزندان نامرادش گلگون ساخت. اینبار در ولسوالی شیندند هرات، خلق ها به...

peoples_war_until_communism 0

معلول بد تر از علت اش

سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) نفرین بیکرانه ی خویش را به( “هفت ثور” و “هشت ثور”) این دو قلوی زاده ی استعمار اعلام داشته، درود سرخ به یادمان شهیدان جنبش مقاومت ملی-مردمی و انقلابی خلق های آزادیخواه کشور فرستاده، و به فردایی چشم دوخته است که جنایتکاران “هفت ثوری” و “هشت ثوری”، در پیشگاه ی خلق و با دستان توانای خلق،...

down_with_teng_hsiao_peng 0

ساا در امتداد خط سیاه

ساا در امتداد خط سیاه-بخش نخست ساا در امتداد خط سیاه-بخش دوم ساا در امتداد خط سیاه-بخش سوم ساا در امتداد خط سیاه-بخش چهارم ساا در امتداد خط سیاه-بخش پنجم ساا در امتداد خط سیاه -بخش ششم ساا در امتداد خط سیاه-بخش هفتم ساا در امتداد خط سیاه-بخش هشتم

مبارزه طبقاتی در گستره فرهنگ 0

مبارزه طبقاتی در گستره فرهنگ

از آنجایی که اندیشه ها و ارزش های اندیشگانی طبقه ء حاکمه در هر عصری اندیشه ء حاکم و ارزش های اندیشگانی حاکم را می نمایاند، و این اندیشه های حاکم در خدمت تحکیم هژمونی طبقه ء حاکم قرار دارد، طبقه ء‌حاکم میکوشد هر چه بیشتر ارزش های اندیشگانی و گستره اندیشگانی خویش را تعمیم و تحکیم بخشیده به آن...

درباره هوش مصنوعی ونگرانی پروفیسراستیفن هاکینگ 0

درباره هوش مصنوعی ونگرانی پروفیسراستیفن هاکینگ

نوشته از :   پولادگر وب سایت بی.بی.سی. میگوید که:” حتی پروفسور استیون هاوکینگ، فیزیک‌دان سرشناس بریتانیایی، هم به جمع هشداردهندگان پیوسته. می‌گوید اگر بشر وسیله‌ای بسازد، یا نرم‌افزاری بنویسد، که واقعا هوشمند باشد، معلوم نیست چه اتفاقی بیافتد. نگران است آن روز آغاز پایان کار آدمیزاد باشد.برای مطالعه مکمل مقاله اینجاراکلیک کنید“. و” یکی دو ماه پیش الون ماسک، رئیس...

gonzalo 0

LONG LIVE THE DAY OF THE PEOPLE’S LIBERATION ARMY! LONG LIVE CHAIRMAN GONZALO, GREAT LEADERSHIP OF THE PARTY AND THE REVOLUTION!

Proletarians of All Countries, Unite! LONG LIVE THE DAY OF THE PEOPLE’S LIBERATION ARMY! LONG LIVE CHAIRMAN GONZALO, GREAT LEADERSHIP OF THE PARTY AND THE REVOLUTION! “Lenin said that Engels made the panegyric on revolutionary violence; this is indeed what befits a Marxist, a revolutionary. What befits a reactionary is to praise pacifism, the mendacious peace of the bayonets. These...

اعلامیه 0

اطلاعيه رفقاي دست اندرکاران وب سايت انقلابي 3 عقرب

مادست اندرکاران وب سایت ملی- دموکراتیک 3 عقرب اعلام میداریم که به لحاظ اوضاع جدیدی که ما دچارآن هستیم امکان ادامه دادن فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی ما بصورت گذشته دیگرممکن و میسر نیست. شرایط جدیدوبخصوص شرایط بحران اقتصادی موجب گردیده تارفقای ما به هرگوشه وکناردنیا پراگنده شوند. این امرامکان ادامه کاری تبلیغاتی را بصورت گذشته ازما میگیردوما مجبوریم وب...

کشتاروحشیانه مردم بیدفاع غوربند به واسطه  نیروهای اشغالگروارتش رژیم پوشالی راشدیدامحکوم میکنیم 0

بيانيه ائتلاف مارکسيستي – لنينيستي- مائويستی افغانستان به مناسبت قتلعام مردم بيدفاع غوربند

کشتاروحشیانه مردم بیدفاع غوربند به واسطه نیروهای اشغالگروارتش رژیم پوشالی راشدیدامحکوم میکنیم نیروهای اشغالگرامپریالیست ها وارتش مزدورافغانستان روز24جدی دست به جنایت دیگرزدند. این جنایت که ماهیت ضد مردمی ارتش مزدوروخصلت جنایتکارانه ضدانسانی امپریالیست هارابنمایش میگذاردقتلعام مردم بیدفاع وازجمله اطفال، مردان وزنان سالخورده ودهقانان مظلوم منطقه”سرخی” ولسوالی( غوربند) سیاه گرد ولایت پروان بود. نیروهای اشغالگرببهانه کشته شدن یکی ازسربازان آیساف درحوالی...

همه با هم درافشای ماهیت توطئه وتخریبکاری وب سایت بی . بی . سی 0

همه با هم درافشای ماهیت توطئه وتخریبکاری وب سایت بی . بی . سی

امپریالیزم انگلیس یکی ازبزرگترین دشمنان خلق های آزادیخواه جهان بشمار میرود. زنجیراسارت این امپریالیزم استعمارگرتاکنون برگردن خلقها درچندین جزایروازآنجمله خلق های فالکلاند، جبل الطارق، جزایرشاگوس، برمودا،ورجین، کیمان، اورسترات، پیتکین، ساوت جیورجیاو…عیره سنگینی میکند. این روباه پیرعلیرغم مزمزه خون دردهنش ازشکست های تاریخی درجنگ علیه خلق افغانستان باردیگردرسال 2001 مانندچوچه سگ خانگی بابادارکاوبای اش برافغانستان حمله کرد.تاهنوز هزاران افغانستانی به دست...

دروغگوئي ،جعلکاري ،لمپني وفحاشي زادۀ ايدئولوژي بورژوازي ،رويزيونيستي واپورتونيستي است 0

دروغگوئی ،جعلکاری ،لمپنی وفحاشی زادۀ ایدئولوژی بورژوازی ،رویزیونیستی واپورتونیستی است

جای تعجب نیست که علی امیری یک تن از” نویسندگان وتحلیل گران!” وب سایت بی بی سی(تریبون رسمی امپریالیزم انگلیس)چندی قبل به لجن پراگنی ،دروغگوئی وبهتان برضدسازمان جوانان مترقی وجریان دموکراتیک نوین (شعله جاوید)پرداخته وبه زعم بیمارگونه ش ازعملکردوموجودیت آن انکار نموده است . نویسندگان بورژوازی درطول تاریخ موجودیت شان همیشه نیروهای (م-ل-م)رادست کم گرفته وبرضد آنهاازانواع واقسام دروغ، جعل ،بهتان،فحاشی...

برنامه ء سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست،عمدتا مائوئیست 0

پيام تسليت سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م)به حزب کمونيست (مائويست)افغانستان بمناسبت درگذشت يکي ازاعضاي کميته مرکزي اين حزب

  گرانی  اندوه درگذشت رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان را با برگیری، دفاع از و به کار بستن حقیقت عام  مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیسم در واقعیت مشخص کشور خویش، با ارجگذاری و بکاربست اندیشه  راهنمای صدر اکرم یاری، به نیروی مبارزاتی مبدل کنید خبر روانکاه درگذشت رفیق عزیز عضو اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) افغانستان،‌ما را در حزن و اندوهی...

اطلاعيه رفقاي دست اندرکاران وب سايت انقلابي 3 عقرب 0

چگونه شبه ترتیسکیست هاچهره امپریالیست هارا آرایش میکنند

روزهفتم جنوری 2015 افرادمسلحی وارددفترنشریه طنزی”چارلی ابدو”درپاریس گردیده وکارکنان آنرابه تیربستند. قاتلین کی بودند؟ چه ملیت، مذهب ورنگ پوست داشتند؟ مانمیدانیم زیراحقیقت میتواندبرخلاف آنچه باشدکه درظاهربمشاهده میرسد. رسانه های غربی اززبان مقامات فرانسوی اعلام کردندکه قاتلین مسلمانان رادیکال بودند. حزب کمونیست کارگری ایران نیزاین گفته را تائید و همان روزدربیانیه ای تحت عنوان”جنایت تروریستهای اسلامی درپاریس راقاطعانه محکوم میکنیم” نوشت...

مبارزه علیه اپورتونیزم ورویزیونیزم را  گسترش وغنای بیشتربخشیده وازرفقای ما به دفاع برخیزیم 0

مبارزه علیه اپورتونیزم ورویزیونیزم را گسترش وغنای بیشتربخشیده وازرفقای ما به دفاع برخیزیم

باانشعاب رونداکونومیزم ازسازمان جوانان مترقی،جنبش دموکراتیک نوین افغانستان عملابه دوقطب متضادتقسیم شد. قطب انقلابی کمونیست وقطب ضدانقلابی اکونومیست. قطب انقلابی درنیمه دوم دهه هشتادقرن گذشته حالت جذرراپشت سرگذاشت. تجاوزامپریالیستهای ناتوبرافغانستان ازاحادافغانستانی آگاه به اهداف تجاوزواشغالگری امپریالیزم میطلبیدتابطورقاطع درمقابل تجاوزموضع بگیرد. ضد تجاوزامپریالیستهانبودن یکفردآگاه بمعنی باتجاوزبودن اوبودوهست. اماهنوزپاشنه های سربازان اشغالگرخیابان های کابل راکثیف نکرده بودندکه سامااعلامیه”حق تعین سرنوشت مردم مارا...

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست