به تارنمای مشی توده یی خوش آمدید

unk-serf 0

سپاس از حزب کمونیست اکوادور ( کمیته ی بازسازی)

  حزب کمونیست اکوادور ( کمیته ی بازسازی )  از جمله نیرو هایی است که پیوسته از مائوئیسم به دفاع برخاسته و با پیگیری تام بر ضد نحله های رویزیونیستی توفیده است. این حزب در سنگر داغ دفاع از حزب کمونیست پیرو، جنبش خلقی پیرو و دست آورد های تئوریک صدر گونزالو ایستاده است. با اینهمه، این حزب، اخیرا، “اعلامیه...

owa_mlm_flag 0

سپاس از مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلژیک

رفقای مرکزیت مارکسیست-لنینیست-مائوئیست بلژیک که پیوسته در پخش و بازپخش اسناد مهم جنبش کمونیستی بین المللی فعال بوده اند، و مواضع محکمی در مبارزه در برابر سنتریسم اتخاذ کرده اند، به باز نشر اسناد سازمان کارگران افغانستان نیز اقدام ورزیده اند. اینک  آنها سند جدید ما تحت عنوان ( پراچندا یا موهن بیدیا “کیرن” هر دو به معنای رویزیونیسم بیشتر...

سپاس از رفقای پانامایی “آینده ء‌درخشان” 0

سپاس از رفقای پانامایی “آینده ء‌درخشان”

رفقای پانامایی ما نیز با نشر برگردان اسپانیایی سند ما تحت ” پراچندا یا موهن بیدیا، هر دو به معنای رویزیونیسم بیشتر اند، موضع گیری ضد سنتریستی خویش را به منصه ظهور رسانیده اند. میتوانید متن منتشر شان را در وبسایت “دموکراسی نوین برای پاناما= آینده ی درخشان” بیابید. از هم-آوایی کمونیستی شان سپاسگذاریم. جهت دسترسی به متن اسپانیایی سند...

teng_hsia_peng 0

“سازمان انقلابی افغانستان” در پرتگاه زبان-پریشی

پرولتاریای همه کشور ها، متحد شوید “سازمان انقلابی افغانستان”  در پرتگاه زبان-پریشی کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست) 20 فبروری 2013 میلادی آماده شده برای انترنت بوسیله: گروه دبیران جنگ خلق   جنگ خلق تا کمونیسم! “سازمان انقلابی افغانستان” در پرتگاه زبان-پریشی Aphasia یا زبان پریشی، به حالتی گفته میشود که بیماران روانی و کسانی که تعادل فکری...

owa_mlm_flag 0

سپاس از همبسته گی انترناسیونالیستی حزب کمونیست-مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه

رفقای حزب کمونیست مارکسیست-لنینیست-مائوئیست فرانسه نیز همانند سایر نیروهای کمونیست ضد رویزیونویست و همانند سایر نیروهایی که مبارزه در برابر سنتریسم را از اولویت های مبارزه در راستای دفاع از، و به کرسی نشاندن مائوئیسم میدانند، از اعلامیه ما تحت عنوان ( پراچندا یا موهن بیدیا “کیرن” هر دو به معنای رویزیونیسم بیشتر اند) که به زبان انگلیسی در سطح...

unk-serf 0

خوشنودیم که در مبارزه ی خویش بر ضد سنتریسم و سایر مظاهر رویزیونیسم تنها نیستیم!

سازمان کارگران افغانستان ( مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست) به گونه ی پیگیر بر ضد سنتریسم – سنتریسمی که به مشروعیت بخشی نیروهای خاین به جنگ خلق پا داده است- در سطح ملی و بین المللی موضع گیری نموده است. چنین سنتریسمی، میخواهد از “آب گل آلوده ی رویزیونیسم” ماهی بگیرد. از همین رو است که بدون مبارزه ی قطعی و پیگیر...

mlm_principally_maoism 0

افغانستان در سی و چهار سال اخیر

آنچه در ذیل میخوانید، تراز بندی مختصر 34 ساله اخیر تاریخ سیاسی کشور ما است که از سوی رفیق “خیزش” عضو کمیته مرکزی سازمان کارگران افغانستان ( مارکسیست-لنینیست-مائوئیست، عمدتا مائوئیست) صورت گرفته است. رفیق گرامی ما، نکات ارزنده یی را به بررسی گرفته اند. بیست و ششم دلو، روزی است که قشون متجاوز سوسیال-امپریالیسم “اتحاد شوروزی” سرافگنده از خاک ما...

africa-france 0

تجاوز بر کشور مالی: فصلی دیگر از جنایات امپریالیستهای درنده

کارگران همه کشور ها، متحد شوید! تجاوز بر کشور مالی: فصلی دیگر از جنایات امپریالیستهای درنده  سندی از: سازمان کارگران افغانستان (م.ل.م) 4 فبروری 2013     تجاوز بر کشور مالی: فصلی دیگر از جنایات امپریالیستهای درنده   مالی، کشوری است، محاط به خشکه، از کشور های غرب افریقا، که بخش بزرگی از مساحت آن در صحرای “صحارا” واقع گردیده...

africa-france 0

تجاوز بر کشور مالی: فصلی دیگر از جنایات امپریالیستهای درنده

  یادداشت: از آنجایی که انتقال این سند به تارنما به فارمت html سبب گردید که تصاویر مندرج در سند، نسبت مشکل تخنیکی قابل روئیت نباشد، لهذا، در اینجا به نشر سند به فارمت های “ورد”‌و “پی.دی.اف” که حاوی تصاویر نیز هست، اقدام می ورزیم.   سند به فارمت “ورد”: تجاوز بر کشور مالی: فصلی دیگر از جنایات امپریالیستهای درنده...

Copyright © 2015; All Rights Reserved; MASSLINE WEBSITE-سازمان کارگران افغانستان(مارکسیست-لنینیست-مائوئیست,عمدتا مائوئیست