شعری به مناسبت بزرگداشت از سی و هشتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی

  شعری تقدیم به محفل بزرگداشت از سی و هشتمین سالروز شهادت رفیق مجید کلکانی شاعر: نبرده دکلماتور در محفل بزرگداشت: رفیق ا.بهار   گوهر آزاده گی   دوران نوین، شعله ِ  چشمان مجید است! آینده درخشنده ز ایمان  مجید است!   اهریمن سرمایه که سلطان غروب است در رزم هراسان ز خراسان مجید است!   مو بر تن هر...